Khamis, Jun 11, 2009

hujah sesat SIS wanita boleh mengimami solat jumaat

dipetik dari laman web SISter iN iSLAm(penghancur agama islam)

copy paate ke laman lain unutk melihat
http://www.sistersinislam.org.my/index.php?option=com_content&task=view&id=440&Itemid=194


Pelbagai reaksi dan pandangan telah diberikan terhadap peristiwa Amina Wadud yang merupakan seorang professor pengajian Islam dan juga ahli teologi, yang mengimami solat jamaah yang terdiri dari lelaki dan perempuan di New York pada 18 Mac 2005. Perbincangan terbuka yang sihat ini merupakan suatu petanda yang baik bagi umat Islam umumnya, dan masyarakat Islam di Malaysia khasnya, kerana bukan sahaja ahli-ahli agama memberi pandangan mereka, malah ahli-ahli masyarakat umum juga merasa selesa untuk mengutarakan pendapat masing-masing. Secara tidak langsung perbincangan sebegini memberi gambaran mengenai persepsi dan pemahaman dunia masyarakat Islam di abad ke 21 ini berkenaan isu perempuan.

Walaupun ada sesetengah yang menyokong konsep imam perempuan bagi jamaah yang makmumnya terdiri dari lelaki dan perempuan, namun banyak sekali pendapat yang menentangnya. Bolehlah dirumuskan bahawa antara hujah-hujah popular yang menentang perkara ini adalah:

-Agama Islam mengharamkannya
-Sesungguhnya tidak pernah berlaku dalam sejarah dunia Islam
-Kesemua ulama bersepakat menolak konsep ini
-Lelaki yang menjadi makmum imam perempuan tidak akan khusyuk sembahyang kerana boleh merangsang nafsu syahwatnya
-Tindakan Professor Amina itu hanya menimbulkan kontroversi yang tidak perlu kerana banyak lagi perkara yang lebih mendesak untuk difikirkan oleh umat Islam
-Orang perempuan Islam tidak perlu menjadi seperti feminis barat yang mahu bertanding dengan lelaki dari semua segi

Banyak perkara yang harus diperbincangkan mengenai perkara ini, tetapi memandangkan ruang yang terhad, cukuplah sekadar kita mengulas hujah-hujah di atas:

1. Adakah konsep perempuan mengimami solat jamaah yang terdiri lelaki dan perempuan itu bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah serta tidak pernah berlaku langsung dalam sejarah Islam?

-Yang nyata, tiada ayat Al-Qur'an yang melarang perempuan menjadi imam solat yang jamaahnya terdiri dari lelaki dan perempuan. Kesemua ulama klasik dan ulama masakini secara majoritinya bersetuju tentang perkara ini.

-Yang menjadi titik perbezaan pendapat adalah dari sumber hadith, khususnya :

- Terdapat hadith yang meriwayatkan Nabi Muhammad s.a.w. telah melantik seorang perempuan Ansar bernama Ummu Waraqah binti Abdullah, untuk mengimamkan solat yang jamaahnya terdiri dari lelaki dan perempuan. (hadith ini telah dicatat dalam kitab Sunan Abu Daud, Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal, al-Hakim, ibnu al-Jarud, ibn Khuzaimah, al-Bayhaqi, al-Tabarani dan al-Daraqutni)

- Sesetengah ulama yang mengambil pendirian melarang perempuan menjadi imam sembahyang menyandarkan pendapat mereka pada hadith yand diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang bersumber dari Jabir yang maksudnya : "Janganlah sekali-kali perempuan mengimami lelaki, Arab Badui mengimami Muhajjir dan orang berdosa mengimami mukmin yang baik". Sesungguhnya Imam Nawawi telah menggolongkan hadith ini sebagai hadith dha'if ataupun lemah dan tidak boleh dipakai.

Dalam sejarah Islam juga telah tercatat bahawa:

- Pada tahun 699M/77H, seorang perempuan Khawarij bernama Ghazala juga pernah menjadi imam solat kepada askar-askar lelaki di Kufa dan telah membaca dua surah terpanjang dalam solat tersebut. Ada beberapa ulama klasik yang enggan mengikitiraf peristiwa ini dengan alasan Ghazala dari kaum Khawarij. Namun, haruslah diingat bahawa Khawarij dianggap pelampau kerana mereka terlalu berpegang pada ajaran Al-Qur'an secara harfiah dan enggan berijtihad dalam penafsiran agama, dan bukan kerana mereka tidak percaya Al-Qur'an dan sunnah Nabi. (sila rujuk al-Tabari, kitab Tarikh al-Rusul wa'l Muluk, Kaherah, Bab 51 ms 80, Abu al Hassan Ali Masudi (Muruj al-Thahab, Dar al-Andalus, Beirut 1965, bab 3 ms 139)

- Khalifah Walid II dari Bani Umayyah telah mewatikahkan serban baginda kepada seorang perempuan di masjid Damsyik dan menitahkan perempuan itu untuk mengimamkan sembahyang Jumaat. Kisah ini tersebut dalam sejarah Damsyik dan telah dipetik oleh beberapa ulama Islam. (Justice Syed Ameer Ali, Short History of Saraceans Page No. 196).

Maka, ternyata sejarah imam perempuan ini memang telah berlaku dan tercatat dalam dunia Islam hanya ia tidak pernah diketengahkan atau dihebahkan.

2. Benarkah kesemua ulama muktabar bersepakat tidak membenarkan perempuan menjadi imam kepada jamaah lelaki dan perempuan?

Adalah tidak benar sama sekali tanggapan yang mengatakan kesemua ulama muktabar bersepakat mengatakan perempuan tidak boleh menjadi imam sembahyang lelaki dan perempuan.

Antara ulama-ulama yang menerima konsep perempuan mengimamkan jamaah lelaki dan perempuan termasuklah Imam Ibnu Jarir al-Thabari (seorang mujtahid terkenal), Abu Thawr Ibrahim ibnu Khalid ibnu Abi al-Yaman al-Kalbi, Abu Isma'il ibnu Yahya al-Mazeni yang semuanya pengikut mazhab Shafi'e , Ibnu Arabi (mazhab Zahiri), Ibnu Taimiyah dan Imam Hanbali.

Ada antara ulama-ulama tersebut, seperti Imam Hanbali, hanya membenarkan perempuan menjadi imam sembahyang bagi jemaah lelaki dan perempuan untuk sembahyang tarawih sahaja. Namun, apa yang nyata, ia tetap membuktikan bahawa Islam (melalui Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad s.a.w) tidak menolak konsep perempuan menjadi imam solat jamaah lelaki dan perempuan.

Sesetengah ulama seperti Ibnu Taymiyyah, hanya meletakkan syarat bahawa imam perempuan itu hendaklah fasih Al-Qur'an, tetapi syarat sedemikian juga digunapakai untuk imam lelaki. Yang jelas, faktor jantina perempuan itu sendiri tidak dipertikaikan, tetapi yang menjadi faktor adalah samada perempuan itu berilmu atau tidak. Maka telah terbukti ada ulama Islam yang boleh menerima konsep perempuan menjadi imam sembahyang kepada jamaah yang terdiri dari lelaki dan perempuan.

3. Begitu mudahkah makmum lelaki terangsang nafsunya dan hilang khusyuk jika berimamkan seorang perempuan?

Hujah yang mengatakan kaum lelaki akan terdorong nafsu lalu tidak khusyu' sembahyang jika perempuan yang mengimamkan sembahyang mungkin merupakan hujah yang paling popular sekali.

Kaum lelaki, terutamanya para Muslimin, tentunya dan seharusnya merasa terhina dengan tuduhan sebegini kerana seolah-olah mereka adalah haiwan yang langusung tidak dapat mengawal nafsunya. Sekiranya para Muslimah masih boleh khusyu' sembahyangnya walau berimamkan orang lelaki, mengapa pula orang lelaki dianggap begitu rapuh dan goyah sekali imannya? Sesungguhnya kaum perempuan juga mempunyai nafsu dan Al-Qur'an sendiri menceritakan bagaimana ramai perempuan termasuk Zulaikha begitu tergoda dengan ketampanan Nabi Yusuf a.s. sehingga lupa diri.

Jika kita renungkan, jamaah haji bersembahyang bercampur lelaki dan perempuan malah ada kalanya bersentuh bahu akibat ruang yang sesak, namun tiada yang gusar yang mereka tidak boleh khusyu' semasa sembahyang atau semasa mengerjakan ibadah haji.

Dalam hal solat jamaah yang diimami oleh Aminah Wadud itu sendiri, kesemua makmum lelakinya tiada membuat sebarang aduan mengatakan mereka tidak dapat khusyu' dan nafsu mereka timbul akibat berimamkan perempuan. Sejarah juga menceritakan bagaimana Sayidina Umar r.a. tidak sedar anak panah yang terbenam di kakinya telah ditarik keluar ketika beliau khusyu' mengerjakan solat. Adapun khusyu'nya solat itu bermula dari hati yang bersih dan penumpuan dalam ibadah.

4. Benarkah tindakan Professor Amina itu hanya menimbulkan kontroversi yang tidak perlu kerana banyak lagi perkara yang lebih mendesak untuk difikirkan oleh umat Islam?

Isu ini mungkin tidak jadi kontroversi sekiranya masyarakat Islam bersedia mengkaji peristiwa ini dengan tenang dan rasional. Alangkah baiknya jika tindakan Profesor Amina itu dijadikan asas perbincangan ke arah meneroka ruang ilmu ajaran dan dunia Islam.

Harus kita renung - mengapakah peristiwa seorang imam perempuan yang dipersetujui oleh makmumnya yang juga hampir separuh terdiri dari orang lelaki dewasa, menimbulkan kontroversi, kemarahan dan kebencian masyarakat Islam sedunia? Mengapakah isu-isu ketidakadilan dan penindasan tidak menerima reaksi yang sama hebat dari masyarakat Islam? Tiga tahun lalu iaitu pada 2002, dunia dikejutkan dengan peristiwa zalim 'polis agama' Arab Saudi yang menghalang 15 penuntut perempuan dari lari meninggalkan bangunan asrama dan seterusnya membiarkan mereka semua mati terbakar, hanya dengan alasan pelajar-pelajar perempuan itu tidak mengenakan hijab dengan sempurna.

Di Pakistan pada tahun 1983 pula, Safia Bibi seorang perempuan buta berumur 13 tahun telah diperkosa oleh majikan dan anak lelaki majikannya. Oleh kerana dia buta dan tidak dapat mengenalpasti perogolnya, maka dia sendiri dijatuhkan hukuman sebat kerana kehamilannya dijadikan bukti zina. Safia Bibi hanya dibebaskan atas usaha kumpulan wanita dan pejuang hak asasi manusia (yang dikatakan sekular). Hingga ke hari ini juga kaum perempuan di Arab Saudi tidak diberi hak mengundi dan dilarang memandu kereta. Ketidakadilan yang ketara, kejam dan menyedihkan ini juga gagal membangkitkan simpati, kemarahan dan protes di kalangan umat Islam seluruh dunia. Astaghafirullah.

Apabila kita perhatikan reaksi dunia Islam terhadap tindakan Amina ini, maka jelas terserlah tahap pemikiran, kematangan dan penerimaan masyarakat Islam. Banyak reaksi lebih bersifat keras dan emosi dari bersikap rasional dan penyayang. Kadangkala kita lihat sikap prejudis lebih menebal dari sikap hendak menyelami kebenaran dan berusaha menangani isu dengan lebih bijaksana.

Apalah gunanya umat Islam mendabik dada berbangga tentang zaman kegemilangan Islam sekiranya di waktu yang sama, kita sendiri bertindak menyempitkan dan mengekang warisan gemilang ini.

Apa yang pasti, konsep imam perempuan bagi jamaah lelaki dan perempuan ini memang telah wujud dalam sejarah Islam dan bukannya tercetus hasil apa yang dihebohkan sebagai pengaruh gerakan feminis barat. Masyarakat Islam tidak harus mengambil sikap tertutup seolah-olah tidak ada ruang lagi dalam Islam untuk mempertimbangkannya. Kita semua sesungguhnya bertanggungjawab menyambung dan merealitikan amanah perjuangan Nabi s.a.w yang memartabatkan hak-hak dan kedudukan kaum perempuan.

Wallahu a'lam

Sisters In Islam

Sister in islam siapakah mereka?

Sisters in Islam (SIS) sepatutnya dah lama di haramkan. Pegangan dan kepercayaan mereka amat jelas sesat lagi menyesatkan.

Kalau darul arqam pada suatu masa dulu bolih diharamkan mengapa ajaran sesat yang dibawa SIS tidak bolih diharamkan. Kita tidak tahu mengapa selama ini majlis fatwa kebangsaan tidak mengeluarkan sebarang fatwa atau tindakan olih jabatan agama. Ini mungkin kerana Rosmah Najib dan isteri menteri-menteri lain terlibat, jadi, pihak berkuasa tidak berani membuat fatwa atau mengambil tindakan.

SIS adalah suatu pergerakan wanita liberal dan progresif yang bertentangan dengan Islam. Pemimpin mereka Zainah Anwar dan lain-lain adalah mereka yang sentiasa mencari hujah supaya prinsip dan ajaran Islam diubah mengikut kehendak nafsu kewanitaan mereka.

Islam adalah suatu ajaran dimana semua pengikutnya wajib ikut segala suruhan dalam agama. Tetapi golongan SIS adalah mereka yang tidak mengikut ajaran agama tetapi bagi mereka ugama yang mesti mengikut kehendak mereka. Mereka tidak menyesuaikan kehidupan mereka mengikut kehendak agama tetapi agama yang harus disesuaikan dengan kehidupan mereka. Apabila mereka tidak mahu menutup aurat seperti mana dituntut olih Islam, mereka akan cari hujah untuk menyokong kehendak nafsu mereka walaupun kadangkala hujah mereka adalah amat dangkal sekali.

Mereka menyokong seorang wanita Afrika yang yang mengajar di Amerika Syarikat bernama Aminah Wadud supaya wanita bolih mengimami solat jumaat. Hujah sesat mereka baca disini dan hujah sebenar mengikut Islam baca disini. Ulama-ulama muktabar di Malaysia sendiri tidak setuju bahawa adanya nas yang sahih untuk menyokong hujah Aminah Wadud dan SIS. Saya melihat ajaran Sisters in Islam adalah suatu agama tersendiri sama seperti ajaran Qadiani dan yang lain-lain.

Jadi saya rasa sampai masanya, sepertimana yang disarankan olih Muktamar Pas baru-baru ini, ajaran sesat yang dibawa olih SIS mestilah disiasat dan diharamkan!

olih : decapuchino

HAramKan SISTER IN HARAM

Sister-In-Islam (SIS) dilaporkan menempelak resolusi terkini yang dibuat oleh PAS yang menggesa agar SIS diharamkan berikutan tindakan-tindakannya yang memprovokasi sensitiviti umat Islam khususnya dalam pendirian tegas SIS bahawa umat Islam patut dibenarkan murtad, Quran perlu dikaji semula agar sesuai dengan konteks masa kini dan kesungguhan SIS dalam Interfaith Council. Di sini dilaporkan 5 sebab mengapa SIS sayang UMNO dan benci PAS.

5 SEBAB SIS SAYANG UMNO DAN BENCI PAS:
1. Najib dan UMNO bersetuju bahawa anak-anak muallaf yang bawah umur tidak boleh masuk Islam apabila si emak atau si bapa masuk islam kerana status agama anak-anak MESTI MENGIKUT status agama ibubapa sewaktu perkahwinan. Usul UMNO ini ditempelak dan ditentang PAS, Ustaz Asri (bekas mufti) dan lain-lain ulamak.

2. UMNO sayang kepimipinan SIS. Semua maklum bahawa kepimpinan SIS diterajui oleh anak-anak kepimpinan UMNO termasuk anak Mahathir dan anak Pak Lah.

3. UMNO kadang-kadang menentang SIS secara hangat-hangat tahi ayam sahaja tetapi penentangan PAS adalah secara berterusan. UMNO menentang SIS ni samalah macam UMNO Johor yang dulu menentang dasar penggunaan Bahasa Inggeris dalam Sains Matematik yang hangat-hangat tahi ayam saja..

4. UMNO sama kepala dengan SIS yang mahu agar hudud tak dilaksanakan. Sebelum dilantik menjadi Ketua Pemuda UMNO lagi KJ sudah menjelaskan pendiriannya yang menentang pelaksanaan undang-undang islam seperti hudud. Yes, sama kepala antara UMNO dan SIS. Silap-silap haribulan, di akhirat nanti bolehlah berjalan berpegangan tangan ke neraka sama-sama. Minta dijauhkan.

5. SiS ni jarang yang menutup aurat dan bertudung. Sama dengan Wanita dan Puteri UMNO. Mungkin feeling sama-sama tak tutup aurat tu menguatkan ukhwah antara mereka.

visitor maps-negara pengunjung blog saya