Khamis, Jun 11, 2009

hujah sesat SIS wanita boleh mengimami solat jumaat

dipetik dari laman web SISter iN iSLAm(penghancur agama islam)

copy paate ke laman lain unutk melihat
http://www.sistersinislam.org.my/index.php?option=com_content&task=view&id=440&Itemid=194


Pelbagai reaksi dan pandangan telah diberikan terhadap peristiwa Amina Wadud yang merupakan seorang professor pengajian Islam dan juga ahli teologi, yang mengimami solat jamaah yang terdiri dari lelaki dan perempuan di New York pada 18 Mac 2005. Perbincangan terbuka yang sihat ini merupakan suatu petanda yang baik bagi umat Islam umumnya, dan masyarakat Islam di Malaysia khasnya, kerana bukan sahaja ahli-ahli agama memberi pandangan mereka, malah ahli-ahli masyarakat umum juga merasa selesa untuk mengutarakan pendapat masing-masing. Secara tidak langsung perbincangan sebegini memberi gambaran mengenai persepsi dan pemahaman dunia masyarakat Islam di abad ke 21 ini berkenaan isu perempuan.

Walaupun ada sesetengah yang menyokong konsep imam perempuan bagi jamaah yang makmumnya terdiri dari lelaki dan perempuan, namun banyak sekali pendapat yang menentangnya. Bolehlah dirumuskan bahawa antara hujah-hujah popular yang menentang perkara ini adalah:

-Agama Islam mengharamkannya
-Sesungguhnya tidak pernah berlaku dalam sejarah dunia Islam
-Kesemua ulama bersepakat menolak konsep ini
-Lelaki yang menjadi makmum imam perempuan tidak akan khusyuk sembahyang kerana boleh merangsang nafsu syahwatnya
-Tindakan Professor Amina itu hanya menimbulkan kontroversi yang tidak perlu kerana banyak lagi perkara yang lebih mendesak untuk difikirkan oleh umat Islam
-Orang perempuan Islam tidak perlu menjadi seperti feminis barat yang mahu bertanding dengan lelaki dari semua segi

Banyak perkara yang harus diperbincangkan mengenai perkara ini, tetapi memandangkan ruang yang terhad, cukuplah sekadar kita mengulas hujah-hujah di atas:

1. Adakah konsep perempuan mengimami solat jamaah yang terdiri lelaki dan perempuan itu bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah serta tidak pernah berlaku langsung dalam sejarah Islam?

-Yang nyata, tiada ayat Al-Qur'an yang melarang perempuan menjadi imam solat yang jamaahnya terdiri dari lelaki dan perempuan. Kesemua ulama klasik dan ulama masakini secara majoritinya bersetuju tentang perkara ini.

-Yang menjadi titik perbezaan pendapat adalah dari sumber hadith, khususnya :

- Terdapat hadith yang meriwayatkan Nabi Muhammad s.a.w. telah melantik seorang perempuan Ansar bernama Ummu Waraqah binti Abdullah, untuk mengimamkan solat yang jamaahnya terdiri dari lelaki dan perempuan. (hadith ini telah dicatat dalam kitab Sunan Abu Daud, Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal, al-Hakim, ibnu al-Jarud, ibn Khuzaimah, al-Bayhaqi, al-Tabarani dan al-Daraqutni)

- Sesetengah ulama yang mengambil pendirian melarang perempuan menjadi imam sembahyang menyandarkan pendapat mereka pada hadith yand diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang bersumber dari Jabir yang maksudnya : "Janganlah sekali-kali perempuan mengimami lelaki, Arab Badui mengimami Muhajjir dan orang berdosa mengimami mukmin yang baik". Sesungguhnya Imam Nawawi telah menggolongkan hadith ini sebagai hadith dha'if ataupun lemah dan tidak boleh dipakai.

Dalam sejarah Islam juga telah tercatat bahawa:

- Pada tahun 699M/77H, seorang perempuan Khawarij bernama Ghazala juga pernah menjadi imam solat kepada askar-askar lelaki di Kufa dan telah membaca dua surah terpanjang dalam solat tersebut. Ada beberapa ulama klasik yang enggan mengikitiraf peristiwa ini dengan alasan Ghazala dari kaum Khawarij. Namun, haruslah diingat bahawa Khawarij dianggap pelampau kerana mereka terlalu berpegang pada ajaran Al-Qur'an secara harfiah dan enggan berijtihad dalam penafsiran agama, dan bukan kerana mereka tidak percaya Al-Qur'an dan sunnah Nabi. (sila rujuk al-Tabari, kitab Tarikh al-Rusul wa'l Muluk, Kaherah, Bab 51 ms 80, Abu al Hassan Ali Masudi (Muruj al-Thahab, Dar al-Andalus, Beirut 1965, bab 3 ms 139)

- Khalifah Walid II dari Bani Umayyah telah mewatikahkan serban baginda kepada seorang perempuan di masjid Damsyik dan menitahkan perempuan itu untuk mengimamkan sembahyang Jumaat. Kisah ini tersebut dalam sejarah Damsyik dan telah dipetik oleh beberapa ulama Islam. (Justice Syed Ameer Ali, Short History of Saraceans Page No. 196).

Maka, ternyata sejarah imam perempuan ini memang telah berlaku dan tercatat dalam dunia Islam hanya ia tidak pernah diketengahkan atau dihebahkan.

2. Benarkah kesemua ulama muktabar bersepakat tidak membenarkan perempuan menjadi imam kepada jamaah lelaki dan perempuan?

Adalah tidak benar sama sekali tanggapan yang mengatakan kesemua ulama muktabar bersepakat mengatakan perempuan tidak boleh menjadi imam sembahyang lelaki dan perempuan.

Antara ulama-ulama yang menerima konsep perempuan mengimamkan jamaah lelaki dan perempuan termasuklah Imam Ibnu Jarir al-Thabari (seorang mujtahid terkenal), Abu Thawr Ibrahim ibnu Khalid ibnu Abi al-Yaman al-Kalbi, Abu Isma'il ibnu Yahya al-Mazeni yang semuanya pengikut mazhab Shafi'e , Ibnu Arabi (mazhab Zahiri), Ibnu Taimiyah dan Imam Hanbali.

Ada antara ulama-ulama tersebut, seperti Imam Hanbali, hanya membenarkan perempuan menjadi imam sembahyang bagi jemaah lelaki dan perempuan untuk sembahyang tarawih sahaja. Namun, apa yang nyata, ia tetap membuktikan bahawa Islam (melalui Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad s.a.w) tidak menolak konsep perempuan menjadi imam solat jamaah lelaki dan perempuan.

Sesetengah ulama seperti Ibnu Taymiyyah, hanya meletakkan syarat bahawa imam perempuan itu hendaklah fasih Al-Qur'an, tetapi syarat sedemikian juga digunapakai untuk imam lelaki. Yang jelas, faktor jantina perempuan itu sendiri tidak dipertikaikan, tetapi yang menjadi faktor adalah samada perempuan itu berilmu atau tidak. Maka telah terbukti ada ulama Islam yang boleh menerima konsep perempuan menjadi imam sembahyang kepada jamaah yang terdiri dari lelaki dan perempuan.

3. Begitu mudahkah makmum lelaki terangsang nafsunya dan hilang khusyuk jika berimamkan seorang perempuan?

Hujah yang mengatakan kaum lelaki akan terdorong nafsu lalu tidak khusyu' sembahyang jika perempuan yang mengimamkan sembahyang mungkin merupakan hujah yang paling popular sekali.

Kaum lelaki, terutamanya para Muslimin, tentunya dan seharusnya merasa terhina dengan tuduhan sebegini kerana seolah-olah mereka adalah haiwan yang langusung tidak dapat mengawal nafsunya. Sekiranya para Muslimah masih boleh khusyu' sembahyangnya walau berimamkan orang lelaki, mengapa pula orang lelaki dianggap begitu rapuh dan goyah sekali imannya? Sesungguhnya kaum perempuan juga mempunyai nafsu dan Al-Qur'an sendiri menceritakan bagaimana ramai perempuan termasuk Zulaikha begitu tergoda dengan ketampanan Nabi Yusuf a.s. sehingga lupa diri.

Jika kita renungkan, jamaah haji bersembahyang bercampur lelaki dan perempuan malah ada kalanya bersentuh bahu akibat ruang yang sesak, namun tiada yang gusar yang mereka tidak boleh khusyu' semasa sembahyang atau semasa mengerjakan ibadah haji.

Dalam hal solat jamaah yang diimami oleh Aminah Wadud itu sendiri, kesemua makmum lelakinya tiada membuat sebarang aduan mengatakan mereka tidak dapat khusyu' dan nafsu mereka timbul akibat berimamkan perempuan. Sejarah juga menceritakan bagaimana Sayidina Umar r.a. tidak sedar anak panah yang terbenam di kakinya telah ditarik keluar ketika beliau khusyu' mengerjakan solat. Adapun khusyu'nya solat itu bermula dari hati yang bersih dan penumpuan dalam ibadah.

4. Benarkah tindakan Professor Amina itu hanya menimbulkan kontroversi yang tidak perlu kerana banyak lagi perkara yang lebih mendesak untuk difikirkan oleh umat Islam?

Isu ini mungkin tidak jadi kontroversi sekiranya masyarakat Islam bersedia mengkaji peristiwa ini dengan tenang dan rasional. Alangkah baiknya jika tindakan Profesor Amina itu dijadikan asas perbincangan ke arah meneroka ruang ilmu ajaran dan dunia Islam.

Harus kita renung - mengapakah peristiwa seorang imam perempuan yang dipersetujui oleh makmumnya yang juga hampir separuh terdiri dari orang lelaki dewasa, menimbulkan kontroversi, kemarahan dan kebencian masyarakat Islam sedunia? Mengapakah isu-isu ketidakadilan dan penindasan tidak menerima reaksi yang sama hebat dari masyarakat Islam? Tiga tahun lalu iaitu pada 2002, dunia dikejutkan dengan peristiwa zalim 'polis agama' Arab Saudi yang menghalang 15 penuntut perempuan dari lari meninggalkan bangunan asrama dan seterusnya membiarkan mereka semua mati terbakar, hanya dengan alasan pelajar-pelajar perempuan itu tidak mengenakan hijab dengan sempurna.

Di Pakistan pada tahun 1983 pula, Safia Bibi seorang perempuan buta berumur 13 tahun telah diperkosa oleh majikan dan anak lelaki majikannya. Oleh kerana dia buta dan tidak dapat mengenalpasti perogolnya, maka dia sendiri dijatuhkan hukuman sebat kerana kehamilannya dijadikan bukti zina. Safia Bibi hanya dibebaskan atas usaha kumpulan wanita dan pejuang hak asasi manusia (yang dikatakan sekular). Hingga ke hari ini juga kaum perempuan di Arab Saudi tidak diberi hak mengundi dan dilarang memandu kereta. Ketidakadilan yang ketara, kejam dan menyedihkan ini juga gagal membangkitkan simpati, kemarahan dan protes di kalangan umat Islam seluruh dunia. Astaghafirullah.

Apabila kita perhatikan reaksi dunia Islam terhadap tindakan Amina ini, maka jelas terserlah tahap pemikiran, kematangan dan penerimaan masyarakat Islam. Banyak reaksi lebih bersifat keras dan emosi dari bersikap rasional dan penyayang. Kadangkala kita lihat sikap prejudis lebih menebal dari sikap hendak menyelami kebenaran dan berusaha menangani isu dengan lebih bijaksana.

Apalah gunanya umat Islam mendabik dada berbangga tentang zaman kegemilangan Islam sekiranya di waktu yang sama, kita sendiri bertindak menyempitkan dan mengekang warisan gemilang ini.

Apa yang pasti, konsep imam perempuan bagi jamaah lelaki dan perempuan ini memang telah wujud dalam sejarah Islam dan bukannya tercetus hasil apa yang dihebohkan sebagai pengaruh gerakan feminis barat. Masyarakat Islam tidak harus mengambil sikap tertutup seolah-olah tidak ada ruang lagi dalam Islam untuk mempertimbangkannya. Kita semua sesungguhnya bertanggungjawab menyambung dan merealitikan amanah perjuangan Nabi s.a.w yang memartabatkan hak-hak dan kedudukan kaum perempuan.

Wallahu a'lam

Sisters In Islam

Sister in islam siapakah mereka?

Sisters in Islam (SIS) sepatutnya dah lama di haramkan. Pegangan dan kepercayaan mereka amat jelas sesat lagi menyesatkan.

Kalau darul arqam pada suatu masa dulu bolih diharamkan mengapa ajaran sesat yang dibawa SIS tidak bolih diharamkan. Kita tidak tahu mengapa selama ini majlis fatwa kebangsaan tidak mengeluarkan sebarang fatwa atau tindakan olih jabatan agama. Ini mungkin kerana Rosmah Najib dan isteri menteri-menteri lain terlibat, jadi, pihak berkuasa tidak berani membuat fatwa atau mengambil tindakan.

SIS adalah suatu pergerakan wanita liberal dan progresif yang bertentangan dengan Islam. Pemimpin mereka Zainah Anwar dan lain-lain adalah mereka yang sentiasa mencari hujah supaya prinsip dan ajaran Islam diubah mengikut kehendak nafsu kewanitaan mereka.

Islam adalah suatu ajaran dimana semua pengikutnya wajib ikut segala suruhan dalam agama. Tetapi golongan SIS adalah mereka yang tidak mengikut ajaran agama tetapi bagi mereka ugama yang mesti mengikut kehendak mereka. Mereka tidak menyesuaikan kehidupan mereka mengikut kehendak agama tetapi agama yang harus disesuaikan dengan kehidupan mereka. Apabila mereka tidak mahu menutup aurat seperti mana dituntut olih Islam, mereka akan cari hujah untuk menyokong kehendak nafsu mereka walaupun kadangkala hujah mereka adalah amat dangkal sekali.

Mereka menyokong seorang wanita Afrika yang yang mengajar di Amerika Syarikat bernama Aminah Wadud supaya wanita bolih mengimami solat jumaat. Hujah sesat mereka baca disini dan hujah sebenar mengikut Islam baca disini. Ulama-ulama muktabar di Malaysia sendiri tidak setuju bahawa adanya nas yang sahih untuk menyokong hujah Aminah Wadud dan SIS. Saya melihat ajaran Sisters in Islam adalah suatu agama tersendiri sama seperti ajaran Qadiani dan yang lain-lain.

Jadi saya rasa sampai masanya, sepertimana yang disarankan olih Muktamar Pas baru-baru ini, ajaran sesat yang dibawa olih SIS mestilah disiasat dan diharamkan!

olih : decapuchino

HAramKan SISTER IN HARAM

Sister-In-Islam (SIS) dilaporkan menempelak resolusi terkini yang dibuat oleh PAS yang menggesa agar SIS diharamkan berikutan tindakan-tindakannya yang memprovokasi sensitiviti umat Islam khususnya dalam pendirian tegas SIS bahawa umat Islam patut dibenarkan murtad, Quran perlu dikaji semula agar sesuai dengan konteks masa kini dan kesungguhan SIS dalam Interfaith Council. Di sini dilaporkan 5 sebab mengapa SIS sayang UMNO dan benci PAS.

5 SEBAB SIS SAYANG UMNO DAN BENCI PAS:
1. Najib dan UMNO bersetuju bahawa anak-anak muallaf yang bawah umur tidak boleh masuk Islam apabila si emak atau si bapa masuk islam kerana status agama anak-anak MESTI MENGIKUT status agama ibubapa sewaktu perkahwinan. Usul UMNO ini ditempelak dan ditentang PAS, Ustaz Asri (bekas mufti) dan lain-lain ulamak.

2. UMNO sayang kepimipinan SIS. Semua maklum bahawa kepimpinan SIS diterajui oleh anak-anak kepimpinan UMNO termasuk anak Mahathir dan anak Pak Lah.

3. UMNO kadang-kadang menentang SIS secara hangat-hangat tahi ayam sahaja tetapi penentangan PAS adalah secara berterusan. UMNO menentang SIS ni samalah macam UMNO Johor yang dulu menentang dasar penggunaan Bahasa Inggeris dalam Sains Matematik yang hangat-hangat tahi ayam saja..

4. UMNO sama kepala dengan SIS yang mahu agar hudud tak dilaksanakan. Sebelum dilantik menjadi Ketua Pemuda UMNO lagi KJ sudah menjelaskan pendiriannya yang menentang pelaksanaan undang-undang islam seperti hudud. Yes, sama kepala antara UMNO dan SIS. Silap-silap haribulan, di akhirat nanti bolehlah berjalan berpegangan tangan ke neraka sama-sama. Minta dijauhkan.

5. SiS ni jarang yang menutup aurat dan bertudung. Sama dengan Wanita dan Puteri UMNO. Mungkin feeling sama-sama tak tutup aurat tu menguatkan ukhwah antara mereka.

Isnin, Mac 30, 2009

POLITIK DI MALAYSIA TIADA KESUDAHAN?

MAAF SAJA AKU MENCELAH BAB POLITIK TANAH AIR NI..MACAM MACAM LA KAT MALAYSIA NIE..XHABIS HABIS DENGAN POLITIKING.YANG [PELIKNYA ORANG MELAYU KUAT SANGAT BERPOLITIK BAIK DARI PIHAK KERAJAAN MAHUPUN PEMBANGKANG...SAMA JE KEDUA DUANYA..APA NAK JADI.KALAU BERPOLITIK CARA ELOK XPE LAH JUGAK.INI TIDAK KATA KATA KESAT,FITNAH BERMACAM MACAM LAGI..
MINGGU DEPAN PLAK ADA PILIHANRAYA KECIL 3 BAHAGIAN 1 PARLIMEN 2 DUN..JADI SIAPA YANG MENANG KITA TENGOKLAH!!

Sabtu, Februari 14, 2009

Mitos kekebalan Israel

Sejak penubuhannya pada 1948, kekuatan ketenteraan Israel telah diselubungi oleh suatu ‘mitos kekebalan’ yakni Israel tidak boleh dikalahkan secara ketenteraan. Anehnya mitos tersebut jarang-jarang diketengahkan di Israel, tetapi sering kali kedengaran di negara-negara kaum Muslimin.

Tindakan ketenteraan Israel di dalam peperangan tahun 1948, 1956, 1967 dan 1973 melawan tentera Muslim telah dijadikan asas kepada kekuatan ketenteraan Israel. Dengan berpandukan kepada kekuatan ketenteraan Israel dan pendudukan di dalam wilayah umat Islam, sering dikatakan bahawa konflik ketenteraan dengan Israel secara langsung bukanlah suatu yang difikirkan praktikal untuk negara-negara Arab, selain daripada melakukan rancangan damai. Natijahnya adalah mengiktiraf kedudukan Israel melalui proses-proses rancangan damai.

Dalam menyelidiki kekuatan ketenteraan Israel kita mesti mengingatkan diri kita, apakah tujuan mitos ini dan kepada siapakah ianya ditujukan?

Peperangan 1948 - Penubuhan Israel

Peperangan tahun 1948 telah mengakibatkan penubuhan Israel. Pada amnya adalah sukar untuk mempercayai bagaimana kekuatan 40 juta penduduk Arab tidak boleh menyaingi kekuatan Yahudi seramai 600,000 orang. Dengan menyelidiki secara mendalam, pihak yang memperjuangkan Palestin sebenarnya menunjukkan bahawa tindakan mereka telah memudahkan lagi penubuhan negara Israel.

Pihak yang kononnya memperjuangkan Palestin adalah Raja Abdullah dari Transjordan, Raja Farook dari Mesir dan Mufti Palestin, dan semua mereka adalah pemerintah yang lemah, pengkhianat dan sering bekerjasama dengan (baca: dipergunakan oleh) British. Raja Abdullah yang memperlihatkan dirinya sebagai pejuang Palestin boleh dianggap sebagai seorang pelakon yang hebat. Telah diketahui bahawa beliau dan juga Ben Gurion (Perdana Menteri Israel yang pertama) merupakan pelajar di Istanbul dan dalam satu pertemuan sulit, Abdullah telah bersetuju dengan penubuhan Israel dengan diberikan kawasan Palestin yang diduduki oleh orang Arab menjadi sebahagian dari Jordan.

Raja Abdullah mempunyai Arab Legion, iaitu askar seramai 4,500 orang diketuai oleh seorang komandan dari British iaitu General John Glubb. Glubb di dalam memoirnya telah mengatakan bahawa dia diperintahkan oleh kerajaan Britain untuk tidak masuk ke dalam kawasan-kawasan yang dikuasai oleh kaum Yahudi. Mesir kemudiannya melemahkan serangan ke atas Israel, apabila Nakrashi Pasha, Perdana Menteri Mesir tidak menggunakan tentera terlatih yang sebenarnya, tetapi hanya menghantarkan kumpulan tentera sukarelawan yang ditubuhkan pada bulan Januari sebelumnya. Jordan juga melengah-lengahkan laluan tentera Irak menuju Palestin, lalu membantutkan serangan ke atas Israel. Sebab itulah seorang Imam yang buta telah mengaibkan Raja Abdullah dengan menyeru kepada tentera Jordan sebelum peperangan tersebut dengan berkata: Wahai tentera, “alangkah baiknya sekiranya kamu adalah milik kita” iaitu merujuk kepada Arab Legion yang dimiliki oleh British.

Walaupun gabungan tentera umat Islam adalah 40,000, hanya seramai 10,000 adalah tentera terlatih. Zionis Yahudi terdiri daripada 30,000 orang bersenjata, 10,000 sebagai barisan pertahanan dan seramai 25,000 sebagai barisan simpanan.

Juga, terdapat seramai 3,000 kumpulan bersenjata pengganas Irgun and Stern Gang yang terlatih. Mereka dilengkapi dengan senjata lengkap dan dibiayai oleh pertubuhan Zionis di Amerika dan Britain. Dengan persediaan kaum Yahudi, dibantu dengan pengkhianatan oleh pemimpin Arab pada masa itu telah memudahkan penubuhan negara Israel di Palestin.

Krisis Terusan Suez pada 1956

Peperangan tersebut bukanlah peperangan yang bertujuan untuk membebaskan Palestin tetapi pertelingkahan di antara Britain dan Amerika untuk menguasai Terusan Suez. Amerika Syarikat (AS) melihat bahawa Mesir mesti menjadi sekutu kuatnya jika dia (AS) ingin mahu mempunyai pengaruh di Timur Tengah. Melalui CIA, AS telah berjaya menggulingkan Raja Farouk yang merupakan boneka British di dalam suatu rampasan kuasa dalam tahun 1952. Ini dilakukan melalui kumpulan pegawai Free Officers yang diketuai oleh Gamal Abdul-Nasser. Projek CIA tersebut dikenali sebagai "The Search for a Moslem Billy Graham" (Pencarian untuk Muslim ala Billy Graham). Mike Copeland seorang agen CIA telah menulis buku yang juga hasil pengalamannya yang bertajuk ‘The Game Player', mengenai rampasan kuasa CIA yang menggulingkan Raja Farouk. Copeland yang mengaktifkan projek tersebut menerangkan bahawa ‘CIA memerlukan pemimpin yang berkarisma yang boleh mengalihkan sentimen anti-Amerika yang memuncak di kawasan tersebut’. Dia menjelaskan bahawa CIA dan Nasser mempunyai kata sepakat berkenaan Israel. Untuk Nasser, perang dengan Israel adalah tidak relevan. Yang paling penting adalah pendudukan British di Terusan Suez. Musuh Nasser adalah Britain.

Pada tahun 1956, Nasser melakukan nasionalisasi (pemilikan negara) Terusan Suez, bersesuaian dengan agenda Amerika. Tindak balas Britain adalah menyeret Perancis dan Israel ke dalam kancah tersebut. Ini disebut oleh ahli sejarah iaitu Corelli Barnett, yang menulis tentang krisis Terusan Suez di dalam bukunya, ‘Keruntuhan kekuasaan British’: “Perancis memusuhi Nasser sebab Mesir menolong pejuang pemisah Algeria dan mempunyai hubungan sejarah terhadap Terusan tersebut. Juga, kerana pembinaannya melibatkan seorang warga Perancis. Israel mempunyai permusuhan terhadap Nasser disebabkan oleh serangan pejuang komando Palestin dan sekatan Mesir terhadap Selat Tiran. Jadi Perdana Menteri British, Sir Anthony Eden melakukan pakatan tiga negara disertai oleh Perancis dan Israel. Beliau kemudiannya menerangkan bahawa Israel akan menceroboh Mesir merentasi Semenanjung Sinai. Britain dan Perancis akan campur tangan untuk menghentikan perang semata-mata untuk melindungi Terusan Suez”.

AS dan Soviet Union (USSR) memberikan tekanan diplomasi untuk membuatkan Britain mengundurkan diri dari peperangan tersebut. Russia memberikan amaran kepada Paris dan London dengan serangan nuklear. Tekanan antarabangsa yang kuat menjadikan Britain dan Perancis mengundurkan diri mereka dan menjadikan mereka hilang pengaruh di Mesir. AS di bawah pentadbiran Eisenhower mengugut Israel dengan tekanan ekonomi sekiranya mereka tidak mengundurkan tentera mereka daripada wilayah yang ditawan daripada Mesir, iaitu sesuatu yang memberikan kesan buruk kepada Israel. Selepas krisis tersebut selesai, AS menjadi pengaruh yang paling kuat di Timur Tengah.

Perang Enam HARI 1967

Perang ini adalah satu lagi episod konflik Britain-Amerika untuk menguasai kawasan Timur Tengah. Britain telah diambil alih daripada menjadi kuasa tunggal di kawasan tersebut di negara-negara seperti Jordan, Syria and Israel. Untuk melemahkan Nasser, Britain mengumpan Israel untuk memerangi Mesir, di mana Israel menguasai wilayah-wilayah dan menggunakannya sebagai tebusan untuk mana-mana rundingan damai, suatu yang menjamin kedudukan Israel agar lebih selamat. Pada 5 Jun 1967, Israel melancarkan perang secara tiba-tiba dan memusnahkan 60% daripada angkatan darat Mesir dan 66% daripada kapal terbang pejuang Syria dan Jordan.

Tentera Israel menguasai Tebing Barat dan Jerusalem Timur daripada kekuasaan Raja Hussein. Raja Hussein sebelum perang, telah meletakkan tenteranya di tempat yang berbeza daripada tempat berlakunya perang sebenar. Dalam masa 48 jam, Israel telah menguasai bandar-bandar utama di Tebing Barat. Dengan cara yang sama, Israel menguasai Tanah Tinggi Golan yang mempunyai kedudukan yang strategik pada hari ke-enam peperangan. Tentera Syria yang menguasai Tanah Tinggi Golan mendengar berita tentang penguasaan tentera Israel ke atas Tanah Tinggi Golan daripada siaran radio negara sendiri, walaupun tentera Syria sedang menguasai Tanah Tinggi pada masa tersebut. Israel juga telah mengejutkan boneka Amerika iaitu Nasser dengan menguasai Sharm al-Sheikh dan Selat Tiran. Tujuan untuk melemahkan rejim Nasser telah dicapai, dan membantu rancangan British di kawasan tersebut. Israel telah berjaya dalam merampas banyak wilayah dan boleh menggunakannya sebagai tebusan di dalam rundingan damai, di mana sampai sekarang juga digunakan sebagai bahan rundingan damai berbanding dengan keadaan pada tahun 1948. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) telah merangkan pelan UN Partition Plan (Pelan Pembahagian UN) pada tahun 1947, yang memberikan 57% wilayah kepada Israel, dan 42% kepada Palestin. Selepas perang pada tahun 1967, Israel telah menambahkan wilayah penguasaannya kepada 78% daripada wilayah Palestin yang lama.

Perang tahun 1973

Perang 1973 dilancarkan oleh Mesir dan Syria terhadap Israel memperlihatkan tujuan yang terhad dan sama sekali tidak bertujuan untuk membebaskan Palestin. Ianya tidak bertujuan untuk membebaskan Tanah Tinggi Golan yang mana digunakan untuk perjanjian damai di antara Syria dan Israel. Ianya bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan Anwar Sadat dan Hafez al-Assad yang merupakan pemimpin baru di negara yang mudah berlakunya rampasan kuasa. Kedudukan Sadat adalah lebih merbahaya disebabkan beliau menggantikan Nasser yang merupakan pemimpin yang berkarisma.

Mohammed Heikal yang merupakan penyunting untuk suratkhabar Al-Ahram daripada tahun 1957 – 1974, yang menyaksikan perang tersebut, telah menulis suatu buku yang bertajuk ‘The Road to Ramadhan' yang mendedahkan motif utama Anwar Sadat di dalam perang tersebut. Heikal merujuk kepada salah satu General di dalam ketenteraan Sadat, iaitu Mohammed Fouwzi, yang memberikan kiasan tentang seorang pahlawan samurai yang menghunus dua jenis pedang iaitu pedang panjang dan pedang pendek. Fouwzi mengatakan bahawa perang ini adalah jenis pedang pendek, iaitu ianya mempunyai motif yang terhad dan tertentu.

Anwar Sadat tidak mempunyai rancangan untuk melancarkan perang untuk pembebasan Palestin dengan menentang Israel. Itulah sebabnya beliau meminta perjanjian damai dengan Israel walaupun beliau mempunyai kedudukan untuk mengalahkan Israel di dalam perang tersebut. Dalam masa 24 jam pertama, Mesir melancarkan serangan kilat menjangkaui tembok Bar Lev yang merentasi kawasan di sebelah timur sepanjang Terusan Suez dengan melibatkan angka korban seramai 68 orang perajurit. Pada masa yang sama 2 pasukan ketenteraan Syria dan 500 kereta kebal masuk ke Tanah Tinggi Golan dan menguasai sebahagian wilayah yang hilang dalam perang tahun 1967. Dalam masa dua hari peperangan, Israel kehilangan sebanyak 49 kapal, jet pejuang dan 500 kereta kebal. Di dalam situasi ini, Sadat mengirimkan berita kepada Setiausaha Amerika Syarikat iaitu Henry Kissinger yang mana mengatakan bahawa tujuan perang ini adalah ”membawakan keamanan di Timur Tengah dan bukannya penempatan sementara”. Maklumat tersebut seterusnya mengatakan sekiranya Israel mengundurkan tenteranya daripada wilayah yang dikuasainya, Mesir akan mengambil bahagian di dalam rundingan damai di bawah kelolaan UN atau badan yang berkecuali.

Walaupun mempunyai kelebihan strategik di dalam perang tersebut, Sadat masih lagi mempunyai rancangan untuk berdamai di awal peperangan tersebut. Keengganan Sadat untuk mempergunakan kelebihannya di awal peperangan tersebut untuk melancarkan serangan kedua terhadap Sinai telah memberikan Israel ruang untuk mengatur langkah, menanti bantuan senjata daripada Amerika dan kemudian berjaya menawan semula wilayah yang hilang pada mulanya. Permusuhan secara rasminya telah berakhir pada 25 Oktober 1974.

Kesemua peperangan tersebut telah menyaksikan bagaimana para pemimpin umat Islam tidak serius untuk berperang menentang Israel bagi membebaskan Palestin. Semua fakta tersebut telah menggambarkan keadaan sebenarnya di sebalik mitos kekebalan Israel yang mana umat Islam mempercayainya selama ini. Sesungguhnya pengkhianatan yang nyata telah dilakukan oleh para pemimpin yang tidak ikhlas yang bekerjasama dengan musuh, lalu menjelmakan mitos bahawa Israel itu kebal, di samping selalu mengungkit dan selalu menyebut-nyebut mitos tersebut. Perang yang mana dunia Arab menentang Israel, menunjukkan bahawa negara Muslim sama ada bersendirian atau bergabung tidak pernah berperang dengan bertujuan untuk membinasakan Israel. Setiap perang yang dilancarkan mereka terhadap Israel mempunyai pengkhianatan dan objektif yang tertentu, dan tidak satu pun di antaranya bertujuan untuk membebaskan Palestin dan melenyapkan Israel. Untuk ‘memberi ugutan’ terhadap Israel pun bukanlah objektif perang tersebut sama sekali, walaupun hakikatnya tentera-tentera Arab mampu melakukan lebih dari itu.

Isnin, Februari 09, 2009

TANDA TANDA KIAMAT

TANDA-TANDA KIAMAT HAMPIR!

Penaklukan Baitulmuqaddis. Dari Auf b. Malik r.a.,
katanya, "Rasulullah s. a. w. telah bersabda:
"Aku menghitung enam perkara menjelang hari kiamat.
"Baginda menyebutkan salah satu di antaranya,
iaitu penaklukan Baitulmuqaddis."
Sahih Bukhari

DAH LAMA DAN SEDANG BERLAKU!

Zina bermaharajalela. "Dan tinggallah manusia-manusia
yang buruk, yang seenaknya melakukan persetubuhan
seperti himar (keldai). Maka pada zaman mereka inilah
kiamat akan datang." - Sahih Muslim

DAH LAMA DAN SEDANG BERLAKU!

Bermaharajalela alat muzik. "Pada akhir zaman akan
terjadi tanah runtuh, rusuhan dan perubahan muka.
"Ada yang bertanya kepada Rasulullah; "Wahai Rasulullah
bila hal ini terjadi?" Baginda menjawab; "Apabila telah
bermaharajalela bunyi-bunyian (muzik) dan
penyanyi-penyanyi wanita" - Ibnu Majah

DAH LAMA DAN SEDANG BERLAKU!

Menghias masjid dan membanggakannya. "Di antara
tanda-tanda telah dekatnya kiamat ialah manusia
bermegah-megahan dalam mendirikan masjid"
- Riwayat Nasai.

SEDANG BANYAK BERLAKU! MASJID KRISTAL (TERENGGANU) DAN MASJID SELAT (MELAKA)

Munculnya kekejian, memutuskan kerabat dan hubungan
dengan tetangga tidak baik. "Tidak akan datang kiamat
sehingga banyak perbuatan dan perkataan keji,
memutuskan hubungan silaturahim dan sikap yang buruk
dalam tetangga." - Riwayat Ahmad dan Hakim

DAH BANYAK BERLAKU!

Ramai orang soleh meninggal dunia. "Tidak akan datang
hari kiamat sehingga Allah mengambil orang-orang yang
baik dan ahli agama di muka bumi, maka tiada yang
tinggal padanya kecuali orang-orang yang hina dan
buruk yang tidak mengetahui yang ma'ruf dan tidak
mengingkari kemungkaran - Riwayat Ahmad

HARI INI KITA DENGAR YB BUKIT GANTANG MENINGGAL DUNIA..AL-FATIHAH..

Orang hina mendapat kedudukan terhormat. "Di antara
tanda-tanda semakin dekatnya kiamat ialah dunia akan
dikuasai oleh Luka' bin Luka'(orang yang bodoh dan
hina). Maka orang yang paling baik ketika itu ialah
orang yang beriman yang diapit oleh dua orang mulia"
-Riwayat Thabrani

SEDANG BERLAKU DI PERAK DAN DAHULU PUN ADA BERLAKU DIMANA MANA.

Mengucapkan salam kepada orang yang dikenalinya
sahaja. "Sesungguhnya di antara tanda-tanda telah
dekatnya hari kiamat ialah manusia tidak mahu
mengucapkan salam kepada orang lain kecuali yang
dikenalinya saja." - Riwayat Ahmad

MEMANG HARI HARI BERLAKU!

Banyak wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya
telanjang. Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a.
"Di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah
akan muncul pakaian-pakaian wanita dan apabila mereka
memakainya keadaannya seperti telanjang."

MEMANG RAMAI, SAMPAI PEDIH MATA TERPANDANG!

Bulan sabit kelihatan besar. "Di antara tanda-tanda
telah dekatnya hari kiamat ialah menggelembung
(membesarnya) bulan sabit." - Riwayat Thabrani

JIKA DITELITI, MEMANG BENAR IA BERLAKU WAKTU INI!

Banyak dusta dan tidak tepat dalam menyampaikan
berita."Pada akhir zaman akan muncul
pembohong-pembohong besar yang datang kepadamu
dengan membawa berita-berita yang belum pernah kamu
dengar dan belum pernah didengar oleh
bapa-bapa kamu sebelumnya, kerana itu jauhkanlah
dirimu dari mereka agar mereka tidak menyesatkanmu dan
memfitnahmu" - Sahih Muslim

TV3, RTM, UTUSAN, BERITA HAIRAN, DAN ANGKATAN BERITA KEBANGSAAN MALAYA.

Banyak saksi palsu dan menyimpan kesaksian yang
benar. "Sesungguhnya sebelum datangnya hari kiamat akan
banyak kesaksian palsu dan disembunyikan kesaksian
yang benar" - Riwayat Ahmad

SAIFOOL AWW!

Negara Arab menjadi padang rumput dan sungai.
"Tidak akan datang hari kiamat sehingga negeri Arab
kembali menjadi padang rumput dan sungai-sungai."
- Sahih Muslim

SUDAH BERLAKU WAKTU INI.

Selasa, Januari 27, 2009

KEGAGALAN ISRAEL

Ketahuilah, Palestin kini secara politiknya ada dua bahagian, Genting Gaza (Gaza Strip) & Tebing Barat (West Bank).

Secara haknya, seluruh kawasan 'Israel' (secara tegas saya nyatakan negara ini tidak wujud) dan 2 bahagian ini ialah wilayah Palestin yang sebenar.

Bagaimana Gaza mendapat namanya?

Bayangkan kalau seluruh rakyat Pahang dihalau dan disuruh masuk ke kawasan Kuantan dan sekitarnya, maka akan terbentuklah Genting Kuantan. Maka, bandar terbesar di Genting ini ialah bandar Kuantan.

Begitulah juga dengan Gaza dengan bandar utamanya iaitu Gaza City. Gaza ni kecil sahaja, lebih kecil daripada Perlis, dan besar sikit daripada bandaraya Kuala Lumpur (ibu kota Malaysia).
Dulu apabila saya membaca kepadatan penduduk dunia, maka dikatakan kawasan terpadat di dunia ialah Macau la, Malta la, Monaco la. Rupanya Gaza lebih padat lagi. Bayangkan dalam kawasan sekecil tu, ada 1.5 juta orang penduduk!

Memang Israel hendak menjadikan Palestin sebagai ground Zero. Mungkin mereka telah 'berjaya' menghapuskan anak muda (setakat ini 30% terbunuh ialah kanak-kanak). Mungkin ramai wanita-wanita yang hilang suami dan sebaliknya.

Namun yang gagal dihalang Israel ialah;

i) dunia semakin tahu akan kedajalan Israel
ii) dunia semakin kenal watak jahat AS dan bagaimana badutnya Bush (dan Obama yang dua kali lima)
iii) dunia semakin tahu akan kehebatan HAMAS
iv) Gaza semakin terkenal
v) ummat dunia terutamanya Muslim bertambah sedar akan isu Palestin

Komen editor: Kita perlu sedar bahawa serangan Israel laknatullah terhadap Gaza merupakan isu kemanusiaan. Bayangkan sebuah 'tempat' kecil yang dikelilingi oleh tembok buatan Israel dan dipenuhi jutaan orang, diserang dengan kapal terbang perang, Apache dan kereta kebal. Bayangkan jika Kuala Lumpur (Gaza hanya sebesar Kuala Lumpur) diserang begitu oleh Israel. Sebab itulah kita dapat lihat response seluruh masyarakat dunia, tidak kira Muslim atau bukan Muslim.
* Firdaus Rahim merupakan salah seorang co-founders iLuvislam.com. Artikel ini disunting dari blog beliau, firdausrahim.iluvislam.com

Ahad, Januari 18, 2009

support Arsenal=support Israel

COPY PASTE KE WEB LAIN http://www.arsenal.com/article.asp?thisNav=News&article=463484

ABIS NAK SOKONG TEAM MANE??MAN U??RED DEVILS pulak..syaitan tu..abis?ntah la,saya pun tak sure sbb saya sokong chelsea,tapi sekadar sokong..dulu agak fanatik sampai beli T-Shirt chelsea..Bila tanya pendapat Ustaz Hasrizal,ustaz kata,kalau awak pakai T-Shirt chelsea,maknanya awak bantu diorang in term of promotion..pandai-pandai lah fikir..

Firman Allah yang saya rasa sesuai untuk perkara ini..

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu haramkan benda-benda yang baik-baik yang telah dihalalkan oleh Allah bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas (pada apa yang telah ditetapkan halalnya itu); kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas." (Surah Al-Maidah,57)


WHAT BBC WON'T SHOW?KLIK PADA TAJUK DI ATAS

WAJIB BUNUH EHUD OLMERT


Bapak segala pengganas..memang patut pun kita BUNUH pemain utama israel ini..PEMBUNUH KANAK KANAK...

MEMORI:Usaha Serang Mekah dan Madinah

SUNGGUH BIADAP ORG YAHUDI INI

Tujuan saya mengeluarkan artikel ini balik adalah kerana untuk menyedarkan bahawa amerika dan israel sentiasa untuk memusnahkan umat islam.semoga kita mengambil iktibar atas ape yang terjadi di gaza skg.malah penerbitan ini untuk menyemarakkan perasaan benci kita kepada amerika dan israel.

WASHINGTON: Tindakan biadab seorang calon presiden Parti Republikan yang menggesa serangan dilancarkan terhadap Makkah dalam usaha menghalang sebarang serangan nuklear ke atas Amerika Syarikat dikecam teruk umat Islam dan pentadbiran Presiden George W Bush.
“Amat melampaui batas dan salah bagi sesiapa saja yang mencadangkan serangan ke atas tempat suci - sama ada ia Islam, Kristian, Yahudi atau agama lain
“Sebarang cadangan bahawa usaha mempertahankan Amerika atau mempertahankan kepentingan negara itu akan mewajarkan serangan ke atas bandar suci agama adalah idea yang melampaui sejarah Amerika. Kita mahukan hubungan baik dan positif dengan negara lain terutama di Asia Barat dan Islam,” jurucakap Jabatan Negara Amerika, Tom Casey, dipetik Agence France-Presse (AFP) sebagai berkata.

Wakil Republikan Colorado, Tom Tancredo, berkata cara terbaik menghalang serangan nuklear pengganas ke atas Amerika ialah dengan mengancam untuk mengebom dua bandar raya suci umat Islam, Makkah dan Madinah.
Jurucakap kempen Tancredo, Alan Moore, berkata anggota Republikan Rumah Putih menyokong kenyataan biadap itu.
Majlis Perhubungan Amerika-Islam (CAIR) yang beribu pejabat di Washington mengutuk keras kenyataan itu yang disifatkan ‘tidak wajar bagi seseorang yang mahu menduduki pejabat awam di Amerika Syarikat,’ menurut laporan The Denver Post.

“Ancaman seumpama itu kelihatan benar, jika dilihat dari prospek penempatan ramai tentera Amerika di Arab Saudi,” Naib Presiden Mttahida Majlis-e-Amal, Senator Sajid Mir, dipetik sebagai berkata oleh akhbar The News.
-Sumber:Berita Harian bertarikh 6 Ogos 2007

Radovan Karadzic : bila digantung?Gambar ngeri pertama saya lihat ialah gambar mangsa perang Serb-Bosnia pada tahun 1995 atau 1996. Pertama kali saya melihatnya, saya sangat terkejut dan hanya mampu menelan liur. Sehingga sekarang saya ingat gambar tersebut, iaitu gambar seorang lelaki yang dibelah dua... (Ya Allah, lindungilah kami umat Islam semua...). Bermula dari saat itu, tidak henti doa dipohonkan agar pengadilan dan balasan terhadap kekejaman itu dipohonkan. Sejak melihat gambar itu juga, saya akan berhati-hati membuka attachment fail email supaya tidak terkedu lagi di depan pc.

Sebagai menyemarakkan doa agar umat Islam di seluruh dunia tidak lagi ditindas, saya titipkan beberapa fakta berkaitan. Ya... sambil membaca, sambil didoakan...

* Karadzic menyatakan puak Serb tidak boleh hidup dengan selamat bersama etnik Balkan yang lain, dan mereka memerlukan sebuah negara yang tulin dan selamat untuk Serbia sahaja (macam orang Yahudi la ni...)
* Pada asasnya, tentera Belanda bertanggung jawab melindungi Srebrenica yang dinyatakan sebagai wilayah aman PBB, namun ketuanya telah "menutup mata" atas kekejaman tersebut, berhubung baik dengan Ratko Mladic, siap minum-minum lagi masa pembersihan etnik tu.
* Antara cara pembunuhan oleh Karadzic ialah memotong kemaluan mangsa, menyembelih ibu yang sedang mengandung dan mengejar lelaki-lelaki yang melarikan diri ke dalam hutan.
* Dari saksi yang melihat, tentera Serb menyamar sebagai Pasukan Pengaman PBB untuk mengelabui mata dan memancing warga muslim. Mayat-mayat pembunuhan dikuburkan dalam beberapa kubur besar, dan ada yang digali semula dan dipindahkan pula ke kubur-kubur kecil bagi menutup jejak pembunuhan.* Ada antara mayat yang dijumpai bercerai berasingan dalam tiga kubur berbeza.
* Terlalu ramai dalang yang perlu didakwa sehingga ruang perbicaraan Tribunal Yugoslavia menempatkan penjenayah-penjenayah ini perlu dirombak dan dibina semula.
* Sebuah filem bertajuk Flak Jacket lakonan Richard Gere mengenai penjenayah perang Radovan Karadzic telah dibuat pada tahun 2006. Filem ini adalah mengenai Gere sebagai wartawan yang memburu maklumat mengenai Karadzic.

Banyak lagi yang saya rasa nak papar, tapi masa tidak mengizinkan. Boleh rujuk ke sebuah blog yang dibina khas bagi mengingati mengenai PEMBERSIHAN ETNIK di Srebrenica. Banyak maklumat terperinci mengenai sejarah Srebrenica, proses mengenalpasti mayat mangsa, penjenayah-penjenayah lain yang terlibat, penglibatan beberapa negara dalam peperangan ini, soal-jawab dan sebagainya.Semoga roh umat Islam yang dibunuh dengan kejam ini dicucuri rahmat oleh Allah SWT dan disegerakan pembelaan terhadap mereka dan mana-mana umat Islam teraniaya di seluruh dunia, amiin.

Israel musnah masjid


KOMBINASI tiga gambar ini menunjukkan letupan sebuah rumah menerusi alat kawalan jauh ketika beberapa kereta kebal tentera Israel melintasi kawasan berkenaan di Genting Gaza semalam.


GAZA - Tentera Israel terus mengganas di Gaza semalam apabila melancarkan 40 serangan udara terhadap sejumlah sasaran ke atas pejuang Hamas, terowong dan masjid, kata pihak tentera rejim Zionis.

Tentera Israel memberitahu, sebuah masjid turut dibedil selepas mereka mengesyaki ia digunakan untuk dijadikan tempat menyimpan senjata.

Serangan terbaru itu dilancarkan sehari selepas bangunan-bangunan penting di Gaza terbakar akibat bedilan artileri tentera rejim.

Sementara itu, Israel mengundurkan sebahagian tenteranya pagi semalam dari kawasan Tal Al-Hawa di pinggir bandar Gaza di mana pertempuran sengit berlaku pada hari sebelumnya.

Banyak rumah orang awam musnah di kawasan penempatan yang sarat dengan penduduk itu manakala sebuah hospital turut terbakar.

Agensi perubatan Gaza berkata, setakat ini sekurangnya-kurangnya 23 mayat berjaya dikeluarkan dari runtuhan bangunan-bangunan di kawasan itu.

Semalam juga menyaksikan kematian Menteri Dalam Negeri Hamas, Said Siam di tangan rejim Zionis.

Beliau merupakan pemimpin Hamas paling kanan yang maut sejak rejim Zionis melancarkan Operasi Cast Lead pada 27 Disember tahun lalu bagi menghapuskan pejuang-pejuang Hamas yang melancarkan serangan roket ke arah wilayah Israel. - Agensi

Sabtu, Januari 17, 2009

Para Pemerintah Muslim Sebenarnya Menyokong Israel ?

“Jikalau saya seorang pemimpin Arab, saya tidak akan menandatangani perjanjian dengan Israel. Itu adalah lumrah; kita telah merampas negara mereka. Adakah benar Tuhan menjanjikannya kepada kita, tetapi bagaimana ia boleh membuatkan mereka tertarik dengannya (mengadakan perjanjian)? Tuhan kita bukan Tuhan mereka. Mereka telah menjadi anti-semitik, Nazi, Hitler, Auschwitz, tetapi adakah itu salah mereka? Mereka hanya melihat satu perkara; kita telah datang dan merampas negara mereka. Mengapakah mereka menerimanya?

-David Ben Gurion, Perdana Menteri Pertama Israel. [Dipetik dari Nahum Goldmann dalam Le Paraddoxe Juif (The Jewish Paradox), pp121]

Kenyataan yang dibuat oleh Ben Gurion pada tahun 1948 ini telah memperlihatkan status sebenar para pemerintah Muslim di mata Zionis. Malah Perdana Menteri pertama Israel Ben Gurion telah menganggap perbuatan menandatangani perjanjian oleh pemerintah Muslim dengan negara Israel adalah suatu pengkhianatan terhadap orang-orang yang mereka wakili. Walaubagaimanapun, pada hari ini para pemerintah Muslim bukan sahaja terlibat dalam pengkhianatan dengan menandatangani perjanjian bersama negara Israel, mereka juga bekerja untuk membaiki hubungan antara entiti haram ini dengan negara-negara kaum Muslimin dan mereka juga membantah sebarang penentangan untuk menakluki negara Israel. Inilah sebabnya Ben Gurion menganggap para pemerintah Muslim telah berada di dalam khemah Israel apabila dia mengatakan bahawa rejim Arab adalah barisan pertahanan pertama bagi Israel. Dia juga menyatakan bahawa “Rejim kaum Muslimin adalah palsu dan mudah bagi kita untuk melemahkan mereka” [David Ben-Gurion, Mei 1948, kepada Staf Jeneral. Daripada Ben-Gurion, Sebuah Biografi, oleh Michael Ben-Zohar, Delacorte, New York, 1978].

Apa yang dimaksudkannya dengan ‘palsu’ adalah para pemerintah Muslim ini telah secara palsunya dilantik ke atas umat Islam sejak Khilafah Uthmaniyyah telah dilenyapkan pada tahun 1924.

Kegagalan para pemerintah Muslim untuk bertindak balas ke atas penyerangan yang dilakukan oleh kaum kafir di sepanjang masa ke atas umat Islam telah mendedahkan lagi pengkhianatan mereka ini Kemuncak pengkhinatan ini telah dapat disaksikan ketika peperangan yang berlaku antara Israel dan Hizbullah tidak lama dahulu di mana para pemerintah Muslim telah menuduh Hizbullah mengapi-apikan peperangan tersebut. Walhal secara hakikatnya, peperangan tersebut telah diprovokasi oleh Israel di dalam perancangannya untuk melucutkan senjata Hizbullah, di mana ia merupakan satu-satunya pasukan tentera dalam rantau itu yang menentang Israel dan melindungi rakyat dari serangan Israel. Kebanyakan sebaran media yang cenderung ke arah Barat telah menuduh Hizbullah dalam memulakan peperangan, tetapi apabila dikaji sebuah laporan PBB di dalam perkara berkaitan konflik sejak Israel mengundurkan tenteranya dari Lebanon pada tahun 2000, laporan tersebut banyak menyebut tentang pelanggaran perjanjian oleh Israel:

“Berkaitan pencerobohan udara, laporan tersebut menyatakan jet pejuang Israel telah menceroboh garisan sempadan hampir pada setiap hari, menembusi ke ruang udara Lebanon” (Januari-Julai 2001)

“Hal sama yang berkaitan, dinyatakan Setiausaha Agung, pencerobohan udara oleh Israel di Garisan Biru, di mana ia berterusan hampir setiap hari, menembusi ke ruang udara Lebanon. Penyerangan ini tidak dijustifikasi dan melibatkan kepentingan besar orang awam, terutamanya penerbangan beraltitud rendah yang memecahkan halangan bunyi di kawasan-kawasan yang didiami penduduk”. (Januari-Julai 2002)

“Setiausaha Agung telah menyuarakan keprihatinan yang mendalam di mana “Israel tidak berganjak di dalam provokasinya dan tiada justifikasi di dalam pencerobohan udara terhadap wilayah Lebanon yang berdaulat. Tindak balas Hizbullah dengan menembak peluru anti-jet pejuang di sepanjang Garis Biru “adalah suatu pelanggaran yang meletakkan kehidupan manusia di dalam bahaya”, tambah beliau.” (Januari-Julai 2004). - Laporan Setiausaha Agung kepada Majlis Keselamatan pada 2001/2002/2004.-

Daripada laporan Setiausaha Agung pada tahun 2004, Israel-lah yang telah membuat provokasi dan Hizbullah cuma bertindak balas ke atas pencerobohan Israel.

Berkaitan dengan ‘penculikan’ tentera Israel, laporan Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa (JPMA) pada tahun 2006 telah menjelaskan:

“Pada akhir tahun 2005, kira-kira 11,200 orang Palestin telah ditahan oleh Israel di unit penyiasatan, pusat tahanan sementara, kem tahanan tentera, penjara dan balai polis”

“12,192 tahanan diziarahi, termasuk 7504 dipantau secara individu (melibatkan 131 wanita, 565 kanak-kanak dan remaja).

Dokumen tersebut menyatakan JPMA telah mengeluarkan dokumen kepada 17,882 tahanan, jadi jumlah sebenar tahanan yang ditangkap secara tidak sah adalah lebih tinggi. Jumlah yang diberikan ini adalah tahanan di mana JPMA mempunyai maklumat berkaitan mereka. Terdapat banyak lagi jumlah kaum Muslimin yang telah hilang dan jumlahnya tidak dinyatakan di dalam laporan. Kebanyakan tahanan telah diculik di jalan-jalan sama ada di Palestin ataupun di Lebanon. Perlu diingat bahawa 565 daripadanya adalah kanak-kanak dan remaja. Jadi apabila Israel mendakwa bahawa ia telah diprovokasi untuk berperang dengan Lebanon disebabkan oleh penculikan 3 orang tenteranya oleh Hizbullah, ia sebenarnya tidak membawa apa-apa makna dan ia hanyalah suatu penyelewengan kebenaran. Amat jelas untuk melihat bahawa sebenarnya Israellah yang melakukan provokasi.

Fakta yang ditunjukkan di atas telah diketahui umum di rantau tersebut terutamanya para pemerintah Muslim, tetapi mereka masih menuduh Hizbullah yang mengapi-apikan peperangan, di mana ini membolehkan mereka menjadikan perkara itu sebagai alasan untuk tidak bertindak. Malah mereka juga telah menyeru kepada perpecahan di kalangan umat Islam dengan menyatakan bahawa isu ini adalah berkaitan dengan mazhab, yang memisahkan antara Syiah dan Sunni, dengan menguar-uarkan bahawa Hizbullah adalah Syiah dan disokong oleh Iran. Sebab utama mereka tidak mahu bertindak adalah kerana mereka sebenarnya tidak menjaga kepentingan umat, tetapi mereka menjaga kepentingan penjajah mereka iaitu Amerika dan Britain.

Menurut Abdullah Mohamed, seorang Profesor Hubungan Antarabangsa di Universiti Kuwait:

“Menuduh Hizbullah adalah satu mesej yang ingin disampaikan oleh negeri-negeri ini kepada AS, dengan mengatakan bahawa merekalah asas kepada kestabilan dan akan terus berkhidmat untuk kepentingan AS di rantau ini.”

Kenyataan Presiden Mubarak menggambarkan pendirian pemerintah Muslim di kawasan tersebut:

“Mereka yang menyeru supaya Mesir terlibat di dalam peperangan untuk mempertahankan Lebanon atau Hizbullah tidak sedar bahawa masa untuk cabaran secara luaran sudah tamat,”

“Mereka yang meminta supaya berperang akan mengakibatkan kita semua hilang segala-galanya di dalam sekelip mata.”

“Tentera Mesir hanya untuk mempertahankan Mesir sahaja dan ini tidak akan berubah,”
Press Trust of India – Kaherah, 26 Julai, 2006.

Pada suatu masa para pemerintah ini menyeru kepada kesatuan Arab dan mereka juga mendakwa menganut kesatuan Muslim melalui OIC. Tetapi apabila dicabar supaya bertindak melalui kesatuan ini, mereka menganut kepentingan diri. Kenyataan Mubarak mengingatkan kita kepada kata-kata Musharraf apabila Afghanistan diceroboh oleh AS pada 2002, dia mengatakan “Pakistan adalah lebih utama”.

Kita jangan sekali-kali diperbodohkan dengan berfikir bahawa mereka akan mempertahankan negara-bangsa. Seperti yang kita maklum di Iraq, Saddam Hussein tidak melepaskan tentera untuk mempertahankan bangsanya terhadap percerobohan pasukan tentera AS, tetapi rakyat dan tentera secara individu yang mengangkat senjata untuk mempertahankan Baghdad pada tahun 2003. Malah kenyataan yang dibuat oleh Raja Abdullah Jordan, Raja Abdullah Arab Saudi dan Hosni Mubarak yang mengkritik Hizbullah, secara tersiratnya telah memberi justifikasi kepada Israel untuk menyerang dan ia mengambilnya sebagai isyarat lampu hijau untuk menakluk Lebanon.

Para pemerintah Muslim telah memberi seribu satu alasan untuk tidak mahu bertindak. Salah satu sebabnya adalah kerana ketenteraan Israel, di mana tindakan berkonfrontasi dengan Israel akan membahayakan ekonomi negara mereka.

Mari kita kaji apakah pilihan yang ada bagi para pemerintah ini:-

Ketenteraan – Konfrontasi secara langsung

Memencilkan ekonomi dan kebudayaan Israel

Ketenteraan

Jumlah yang pernah diterbitkan menunjukkan bahawa tentera kaum Muslimin jika digabung adalah mengatasi jumlah pasukan tentera Israel dengan nisbah 68 tentera Muslim terhadap 1 tentera Israel. Negeri kaum Muslimin membelanjakan hampir 17 kali ganda perbelanjaannya dalam ketenteraan berbanding Israel. Jadi adalah jelas, sekiranya pasukan tentera kaum Muslimin bersatu, ia menjadi kuasa tentera yang dominan di rantau ini. Malah dengan teknologi termaju ketenteraan yang dimiliki, Israel masih tidak mampu untuk mengatasi jumlah pasukan tentera yang sangat besar ini.Walaupun dibantu us.TETAPI APAKAN DAYA NEGARA ISLAM SENDIRI BERTELAGAH..


Negara Populasi tentera tentera simpanan Perbelanajaan militaryUS$
Israel 7,112,359 3,353,936 2,836,722 11.8187

Egypt 81,713,520 41,654,185 35,558,995 13.7836

Iran 65,875,224 39,815,026 34,344,352 19.0725

Jordan 6,198,677 3,371,706 2,886,132 2.4467

Syria 19,747,586 10,218,242 10,218,242 5.33183

Saudi 28,146,656 14,928,539 8,461,049 54.6

Turkey 71,892,808 39,645,893 33,444,999 45.2567

Yemen 23,013,376 9,932,593 3,585,947 3.71184

Libya 6,173,579 3,293,184 2,821,855 2.91408

Lebanon 3,971,941 2,229,474 1,883,155 1.25364

Kuwait 2,596,799 1,601,065 1,393,356 7.42

Oman 3,311,640 1,429,296 1,207,291 6.94146

Morocco 34,343,220 18,233,410 15,382,861 6.25

Algeria 33,769,668 19,327,735 16,357,759 7.3359

Tunisia 10,383,577 5,905,068 5,005,257 1.06498

Sudan 40,218,456 18,961,029 11,264,895 2.4294

Muslim – 431,356,727 230,582,445 182,058,952 179.81263
Timur Tengah


Jika dilihat pada sempadan Israel, jelas bahawa adalah suatu yang mustahil bagi Israel untuk mempertahankan dirinya jika diserang serentak melalui darat oleh Mesir, Jordan dan Syria. Mungkin ada yang tertanya, pernahkah negeri-negeri ini terlibat dengan peperangan menentang Israel sebelum ini? Jawabnya ya mereka pernah, tetapi peperangan tersebut secara realitinya adalah sekadar ‘suasana perang’, dengan objektif ingin mendapatkan perdamaian dengan Israel.

Ini dinyatakan oleh Mohammed Heikal di dalam buku tulisannya “Jalan Menuju Ramadhan”, di mana beliau memetik kata-kata salah seorang Jeneral Sadat, Mohammed Fouwzi yang memberi analogi seorang samurai mengeluarkan dua pedang, satu pedang panjang dan satu pedang pendek untuk persediaan peperangan. Fouwzi mengatakan perang ini (1967 – perang 6 hari) adalah kes perang pedang pendek, menunjukkan perang yang terhad untuk motif tertentu. Pengkhinatan yang dahsyat terhadap umat oleh Mesir pada ketika ini bersaing dengan Turki dalam membantu Israel di dalam latihan ketenteraannya. Sepertimana agensi berita Turki melaporkan;

“Perjanjian ketenteraan berbilion dolar, kerjasama perisikan, perancangan pergerakan tentera dan rahsia operasi telah dibuat antara Turki dan Israel. Jet-jet pejuang Israel terbang merentasi Konya. Projek bersama perlindungan peluru berpandu sedang menjadi agenda kedua-dua Negara; ia sedang dipertimbangkan supaya peluru berpandu ditempatkan di sempadan Iran dan Syria. Dalam kawasan 20 ribu kilometer persegi di lembah Konya, terdapat perancangan ketenteraan bagi ratusan jet pejuang untuk melakukan serangan bom nuklear. Banyak lagi contoh seperti ini boleh didapati. Pendek kata, Turki adalah sahabat baik dan sekutu bagi Israel.” (http://www.zaman.com/?bl=columnists&alt=&trh=20060824&hn=35945)

Sekatan Ekonomi

Diketahui dengan jelas bahawa Israel melalui tanah, laut dan ruang udaranya adalah dikelilingi oleh negeri-negeri kaum Muslimin. Maka Isarel bergantung kepada negeri-negeri kaum Muslimin untuk terus kekal dan juga untuk memasuki dunia luar. Apakah kesan sekiranya sekatan laut, darat dan udara dikenakan?

Sekatan Laut

Sebanyak 98% daripada kegiatan import dan eksport Israel adalah melalui laut. (www.jewishvirtuallibrary.org). Israel melalui pasukan tentera lautnya telah mengenakan sekatan laut ke atas Lebanon, adalah sesuatu yang mudah sebenarnya bagi Mesir, Syria dan Turki untuk mengenakan pula sekatan laut ke atas Israel yang menjangkau sehingga ke Laut Mediteranean. Israel mengimport 90% daripada keperluan petroleumnya, di mana kebanyakannya diangkut melalui kapal-kapal tangki minyak. Sekatan ini akan memberi kesan yang sangat besar ke atas sumber tenaga utama mereka. Kebanyakan pelabuhan minyaknya terletak di Ashkelon dan Eilat. Pada waktu ini, pelabuhan di Ashkelon menerima minyaknya dari kapal-kapal tangki Rusia melalui Bosphorus, kawasan yang dikuasai Turki.

Pada tahun 1989, Mesir membekalkan 45% daripada keperluan Israel tetapi lama-kelamaan ia telah diganti oleh minyak dari Rusia, iaitu kira-kira 26-30% daripada keperluannya. Kapal-kapal tangki minyak yang sampai ke Eilat perlu melalui Teluk Aqaba di mana sumber bekalan air di kawasan itu dikuasai oleh Arab Saudi dan Mesir. Ini merupakan bekalan air utama dan sekatan dengan mudahnya dapat dikenakan. Pelabuhan di Eilat adalah sangat strategik di mana ia akan menjadi kunci jalan masuk kepada pusat pengagihan minyak bagi Asia Tengah ke pasaran dunia luar. Syarikat minyak BP merancang untuk mengepam minyak melalui salur minyak dan gas di Baku-Tbilisi-Ceyhan merentasi Turki melalui saluran Tipline Israel ke Eilat. Kesemua laluan ini semestinya memerlukan persetujuan daripada negeri-negeri kaum Muslimin. Dengan atas nama keperluan tenaga, Mesir telah menandatangani perjanjian dengan Israel pada bulan Julai 2005 untuk membekalkan Israel antara “1.7 hingga 3 billion kaki padu gas asli setiap tahun selama 15 tahun”. (www.arabicnews.com)

Dengan mengenakan sekatan ia dengan mudahnya membatalkan segala perjanjian yang telah dibuat, sekaligus akan mendedahkan betapa khianatnya para pemerintah ini dalam membantu Israel:

“Kapal-kapal Israel dan kargo yang menuju atau yang datang dari Israel, akan menikmati hak untuk perjalanan bebas melalui Terusan Suez dan mendekati Teluk Suez dan Laut Mediteranean atas dasar Konvensyen Konstantinopel 1888”

“Pihak yang terbabit menimbang supaya Selat Tiran dan Teluk Aqaba untuk menjadi laluan air antarabangsa yang dibuka kepada semua bangsa tanpa sekatan dan tanpa penangguhan kebebasan untuk pelayaran dan penerbangan”.

“Telah dipersetujui bahawa hubungan ini adalah termasuk penjualan komersial biasa minyak bagi Mesir ke Israel, dan Israel akan sepenuhnya terlibat untuk membuat bidaan bagi minyak yang datang dari Mesir” (Perjanjian Damai Antara Negara Israel dan Republik Arab Mesir – 26/03/1979).

Sekatan laut juga berupaya untuk mengawal perkapalan yang membawa keperluan air dari Turki ke Israel. Israel dan Turki telah menandatangani perjanjian “air untuk senjata” pada bulan Januari 2004 di mana Turki akan “menghantar 50 juta meter padu air setiap tahun selama 20 tahun dari sungai Manavgat di Anatolia” ke Israel menggunakan kapal-kapal tangki. (Guardian UK).

Sekatan Darat

Berikut adalah perjanjian dagang yang dibuat bertujuan supaya barang-barang yang didagangkan dapat merentasi sempadan antara Israel, Mesir dan Jordan:

Perjanjian Perniagaan dan Perdagangan (08/05/1980) – “Memastikan pergerakan bebas barang-barang antara dua negara, setiap pihak akan melayan pihak yang lain, undang-undang, peraturan-peraturan, dan prosedur-prosedur biasa yang digunakan dalam negara berkaitan pengimportan dan pengeksportan barang-barang dan komoditi”. “Kedua-dua negara akan saling memberi izin dan saling memberi layanan sebagai bangsa yang memihak antara satu sama lain”.

Kesan daripada perjanjian ini telah menyebabkan peningkatan eksport daripada Israel ke Mesir dan Jordan seperti yang dilaporkan di bawah:

“Eksport Israel ke Mesir dan Jordan dari bulan Januari-Mei 2006 telah meningkat. Terima kasih kepada perjanjian Zon Layak Industri yang dimeterai antara Israel dengan kedua-dua negara jirannya…eksport ke Mesir telah meningkat sebanyak 93% ke USD$48.7 juta. (www.port2port.com)

Sekatan darat berupaya memberi kesan ke atas perdagangan, pos, dan komunikasi antara Israel dengan komuniti antarabangsa.

Sekatan Udara

Perjanjian Pengangkutan Udara – 08/05/1980 – “Untuk terbang tanpa mendarat merentasi wilayah pihak yang terikat dengan perjanjian.”

“Untuk berhenti/singgah dalam wilayah untuk tujuan bukan trafik….Perjanjian bertujuan untuk menghantar dan mengambil penumpang antarabangsa, kargo dan pos menuju kepada atau datang dari wilayah pihak yang terikat dengan perjanjian.”

Penerbangan antarabangsa yang menuju ke Israel dan yang datang dari Israel telah mempergunakan koridor udara melalui negeri-negeri umat Islam. Dengan mengenakan sekatan akan mengakibatkan kesan yang sangat besar ke atas pelancongan dan saluran komunikasi utama yang mana ia akan mempengaruhi operasi negara Israel.

Negeri-negeri kaum Muslimin telah menyokong seruan supaya umat memboikot barangan Israel secara individu namun tidak ada apa yang dibuat di peringkat negara. Boikot yang dikenakan oleh umat Islam sangat memberi kesan kepada barangan Israel dan Amerika. Pada tahun 2002, boikot yang dikenakan umat Islam di Arab Saudi sahaja ke atas produk Amerika telah mengakibatkan kejatuhan sebanyak USD$2 juta dalam eksportnya. Walaubagaimanapun jumlah ini tidak begitu ketara jika dibandingkan dengan jumlah pelaburan negara-negara Teluk ini terhadap AS. Akhbar Rusia Pravda telah melaporkan jumlah aset bagi enam negara Teluk adalah kira-kira USD$1.4 trillion, di mana 78% daripadanya berada dalam negara-negara G8. Jumlah ini dianggarkan dua kali ganda dan lebih jika diambilkira pelaburan yang tidak langsung dan kerjasama yang melibatkan negara-negara Teluk dan negera-negara Barat. Tuntutan mahkamah sebanyak USD$1 trilion terhadap Arab Saudi oleh ahli waris akibat serangan Amerika telah mendedahkan pelaburan Saudi di AS adalah kira-kira USD$750 bilion (Ogos 2002 – BBC).

Sekatan Kebudayaan

Dalam bidang pendidikan, media dan kebudayaan, perjanjian telah ditandatangani antara Israel dan negara-negara umat Islam yang berjiran dengannya. Matlamatnya adalah bertujuan supaya kebudayaan Islam dapat dilenyapkan dan bagi menjadikan Israel dapat diterima oleh masyarakat kaum Muslimin. Berikut adalah tiga contoh perjanjian yang dibuat:

Protokol Pendidikan Untuk Mendirikan Pusat Akademik Israel di Kaherah (25/02/1982) – “Kedua-dua pihak telah bersetuju untuk mendirikan pusat akademik Israel di Kaherah…pusat ini akan didirikan oleh Persatuan Oriental Israel…”, “menyediakan layanan dan bantuan kepada warga Israel dalam biasasiswa dan para ilmuan pelawat”. Menganjurkan seminar-seminar bagi para ilmuan pelawat dan bagi para penyelidik serta menyediakan peluang bagi mereka untuk bertemu dan bekerjasama dengan para ilmuan dan para penyelidik Mesir.”

Media – Protokol Kerjasama Antara Pihak Berkuasa Penyiaran Israel dengan Radio dan TV Kesatuan Republik Arab Mesir – 16/02/1982 – "Kedua-dua pihak akan saling bertukar program radio dan televisyen dan filem-filem televisyen, yang menggambarkan kebudayaan, sosial, ekonomi, dan kehidupan saintifik dalam negara masing-masing".

Kebudayaan – Perjanjian Kebudayaan Antara Negara Israel – 08/05/1980 – "kedua-dua pihak akan menggalakkan dan mempromosikan remaja serta sukan remaja dan institusi sukan dalam setiap negara". "Kedua-dua pihak akan menggalakkkan kerjasama dalam kebudayaan, kesenian, dan bidang sains…"…"Pertukaran kebudayaan, pendidikan dan terbitan saintifik".

Ia tidak berakhir di sini. Kita semua tahu bahawa antara tujuan PLO diwujudkan adalah untuk mengalihkan tanggungjawab daripada mempertahankan kaum Muslimin di Palestin dan melindungi Masjid al-Aqsa beralih kepada organisasi bersifat nasionalistik seperti PLO. Sebenarnya ini adalah tanggungjawab para pemerintah Muslim yang mempunyai kekuatan untuk melakukannya, tetapi sebaliknya mereka cuba untuk mengalihkan pandangan umum supaya tidak berharap kepada mereka. Samalah juga halnya pendirian yang diambil apabila isu memboikot Israel ditimbulkan untuk menggalakkan umat dalam memboikot barangan Israel dan juga barangan Amerika kerana sokongan Amerika ke atas Israel, sedangkan mereka sendiri menipu umat dengan mengimport produk-produk Israel dengan menggunakan label syarikat-syarikat Muslim. Telah dilaporkan pada tahun 2002, sejumlah USD150 juta barangan Israel telah diimport ke dalam Arab Saudi sahaja melalui 72 syarikat di Jordan, 70 syarikat di Cyprus, 23 syarikat di Mesir dan 11 syarikat di Turki. Rejim-rejim ini menggunakan negara ketiga sebagai topeng untuk menutup punca sumber barangan tersebut. (Deutsche Presse-Agentur).

Khatimah

Mungkin ada yang berfikir bahawa ini adalah pendapat yang terlalu mudah berkenaan situasi ini dan adalah tidak mudah untuk mengerahkan tentera dan adalah sukar untuk mendapatkan persetujuan dalam meluluskan bagi mengenakan sekatan ke atas sesuatu negara. Jika begitu halnya, mengapakah para pemerintah Muslim sanggup mengumpulkan pasukan tenteranya dan menyertai sekutu Anglo-Amerika dalam usaha mengusir Saddam keluar dari Kuwait? Sudah pasti pada pandangan PBB dan masyarakat antarabangsa, penaklukan Saddam Hussein ke atas Kuwait tidak ada bezanya dengan penaklukan Israel ke atas Lebanon. Adakah boleh bagi PBB untuk mengenakan sekatan, larangan ruang udara dan sekatan laut selama 10 tahun tanpa persetujuan kerjasama daripada para pemerintah Muslim? Sepertimana Israel, Iraq juga dikelilingi oleh negeri-negeri umat Islam. Para pemerintah Muslimlah sebenarnya yang mengenakan sekatan-sekatan ini. Bolehkah kita mengingati kembali siapakah pemerintah yang menentang atau melanggar persetujuan sekatan ini?

Persoalan yang sepatutnya bermain di minda kita sekarang adalah bagaimana kita ingin membebaskan diri daripada para pemerintah ini. Terdapat beberapa pilihan pendapat telah dicadangkan kepada kita, contohnya pengundian supaya mereka keluar. Kita telah pun menyaksikan apa yang dipanggil sebagai pilihanraya demokrasi dalam dunia Islam sejak berakhirnya Perang Dunia ke-2 dan kita masih belum melihat sebarang perubahan. Mereka sebenarnya menghalang perubahan dan mengekalkan status quo. Terdapat banyak sekali cubaan untuk melakukan perubahan melalui perjuangan bersenjata, tetapi ini hanya mengakibatkan ketidakstabilan dan kehancuran dan membawa kita kembali semula ke tempat asal di mana kita mulai.

Permasalahan sekarang adalah kaum Muslimin telah terperangkap kerana mereka mengambil polisi-polisi dari rejim-rejim yang telah rosak dan para penyokong mereka dari Barat telah menyesatkan mereka. Sebaliknya polisi kita di dalam semua perkara adalah berlandaskan daripada contoh yang telah ditunjukkan oleh Nabi kesayangan kita, Muhammad Sallallahu 'alaihi wassalam.

Hanya Khilafah sebagai sistem pemerintahan Islam yang dapat menyatukan tanah-tanah kaum Muslimin dan membuang sempadan-sempadan palsu yang dicipta penjajah yang mana selama ini telah meletakkan kaum Muslimin sentiasa berada di dalam negeri yang lemah dan terkebelakang. Hanya Khilafah yang akan mendirikan pemerintahan yang bebas dari cengkaman Barat dan adalah menjadi kewajibannya untuk melindungi nyawa serta kehormatan kaum Muslimin dan warganegara di bawahnya. Cadangan-cadangan penyelesaian yang diberikan sebelum ini sebenarnya adalah bertujuan untuk memastikan supaya perubahan yang komprehensif ini tidak dapat dicapai.

Hizbut Tahrir adalah sebuah parti politik global yang sedang berusaha di kebanyakan negara kaum Muslimin untuk memimpini umat di dalam mendirikan semula Khilafah. Hizbut Tahrir bekerja secara politik untuk menyatukan umat dalam semua tahap masyarakat dalam usaha mendirikan negara dan membuat perubahan yang menyeluruh. Berusahalah untuk mengetahui bagaimanakah caranya dan anda dapat bekerja bersama-sama Hizbut Tahrir untuk mendirikan semula Khilafah dan membebaskan tanah-tanah kaum Muslimin dari cengkaman para pemerintah Muslim yang khianat dan juga tuan-tuan penjajah mereka.

Daripada al-A'araj, Abu Hurairah menyatakan bahawa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasssalam mengatakan: "

"Sesungguhnya Imam (Khalifah) itu adalah perisai, di mana dari belakangnya umat berperang dan dengannya umat berlindung." [HR Muslim]

Wallahua'lam.

DI terjemah dari hizbut tahrir

Angkara Zionis : Kita di ambang perang dunia ke-3


Perang dunia pertama dan kedua telah berlalu .Sejarah dan pengalaman peperangan begitu tragis dan menyayat hati setiap insan.Pembunuhan demi pembunuhan berlaku menjadikan dunia dan segala isinya bukan lagi tempat yang aman untuk di diami manusia.Dendam kesumat dan kebencian diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi tanpa kesudahannya.Dunia bermandi darah.Jadi benarlah apa yang ditanya dan amat dibimbangi oleh para malaikat sewaktu Allah SWT ingin menciptakan Adam dari tanah yang akan menjadi khalifah dimuka bumi ini.Adakah mereka ini akan merosakkan dunia dengan tangan tangan mereka sendiri dan saling menumpahkan darah.

Kebelakangan ini,semenjak peristiwa 11 september menyaksikan bangunan pencakar langit berkembar World Trade Centere tersungkur menyembah bumi,hampir setiap hari selepas itu,setiap kejadian pengeboman dan keganasan dikaitkan dengan islam.Minda warga dunia telah diracun dengan islam terrorist atau islam terrorism sehinggakan kini Amerika yang bersekongkol dengan zionis-yahudi membenarkan serangan keatas penduduk palestin kononnya untuk mempertahankan diri dari ancaman penduduk palestin dan hamas yang dikatakan pengganas.Padahal rakyat palestin berjuang untuk membela tanahair mereka dari pencerobohan dan penindasan Israel secara bersistematik sejak sekian lama.

SILA BACA SAMBUNGAN dengan KLIK pada tajuk diatas log to http://sangtawal.blogspot.com/2009/01/angkara-zionis-kita-di-ambang-perang.html

Qatar, Mauritania Freeze Israel Ties Over Gaza


A Palestinian boy takes part in a candle light vigil to protest against Israel's offensive in Gaza, in the West Bank city of Nablus January 16, 2009. REUTERS/Abed Omar QusiniDOHA/DUBAI (Reuters) - Qatar and Mauritania froze ties with Israel on Friday over its three-week-old offensive on Gaza and a meeting of Arab and Muslim leaders in Doha called for a suspension of the Arab peace initiative with the Jewish state.

Prime Minister Sheikh Hamad bin Jassim al-Thani said Qatar, the only Gulf Arab state with ties to Israel, would ask the Jewish state to close its trade office in Doha and remove its staff until the situation improved.

In Nouakchott, Mauritania said it had frozen political and economic ties with Israel following the recall of its ambassador for consultations last week in protest at the Gaza offensive, but stopped short of a full severing of diplomatic ties.

The Doha meeting called on Arab countries to review their ties with Israel over the offensive that has killed more than 1,100 Palestinians and to suspend the Arab peace initiative.

The 2002 Arab initiative offered Israel normal relations in return for full withdrawal from all Arab land and a just solution to the issue of Palestinian refugees.

Syrian President Bashar al-Assad, whose country has been engaged in indirect peace talks with Israel, said the Arab peace initiative was "dead" and urged Arab states to end all "direct and indirect" ties with the Jewish state.

"I consider the Arab initiative with Israel "dead", he said.

Khaled Meshaal, Hamas's Damascus-based leader, told the opening session of an emergency conference on Gaza his group would not accept Israeli conditions for a truce and would fight on until the offensive ended.

"Despite all the destruction in Gaza, I assure you: we will not accept Israel's conditions for a ceasefire," Meshaal said.

The Qatar conference clashed with a meeting of Arab foreign ministers in Kuwait that also discussed the offensive, which has exposed deep splits in the Arab world.

The foreign ministers drafted a set of resolutions including the creation of a $2 billion fund to rebuild Gaza, a pledge of support for the Palestinian Authority, and backing for Egyptian efforts to mediate a ceasefire in Gaza in line with a U.N. Security Council resolution on the issue.

Qatar had proposed hosting a special Arab summit on Gaza, but regional powers Egypt and Saudi Arabia said they preferred to discuss Gaza at a planned economic summit in Kuwait on Monday, where they will discuss the Arab ministers' resolutions.

Qatar failed to secure the quorum of 15 needed for a formal Arab League summit but went ahead with a consultative meeting including senior non-Arab participants.

Calls at the opening session were among the strongest yet for Muslim and Arab leaders to take action to punish Israel for civilian suffering that has provoked global demonstrations.

Adding to the confusion, Saudi Arabia called a summit of Gulf Arab leaders on Gaza late on Thursday, in an apparent bid to pre-empt Qatar's diplomatic efforts.

"The Arab situation has been very chaotic," Arab League chief Amr Moussa said after the Kuwait meeting. "The region is very heated due to Israel's assault and the weakness and divisions in the Arab position and the Palestinian position."

Qatari Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani pledged $250 million to rebuild Gaza as part of another Gaza aid fund endorsed by the Doha meeting.

The flurry of rival Arab meetings reflects the Arab divide between Egypt, Saudi Arabia and their allies on one side, and Syria, Qatar and their allies on the other.

Qatar, which recently patched up once-frosty ties with its Saudi neighbour, and Syria are more sympathetic to Hamas, which won a 2006 election and has ruled Gaza since 2007 after routing fighters from Palestinian President Mahmoud Abbas's Fatah group.

Egypt, Gaza's only Arab neighbour, said it will not open the border for normal traffic without the presence of Abbas' forces. It has faced criticism for cooperating with Israel's blockade.

With bloody images of Palestinian casualties plastered across Arab television screens for the past 21 days, public demands have grown for Arab leaders to take a stronger stand.

Conservative Arab governments are wary of summits at times of crisis because they are reluctant to pass resolutions strong enough to satisfy public opinion.

Saudi Foreign Minister Prince Saud al-Faisal called at a news conference in Kuwait for an immediate ceasefire and a return to the U.N. Security Council.

Kuwait had scheduled the foreign ministers' meeting before Israel began the Gaza offensive, but Qatar felt the severity of the situation required an earlier meeting at leaders' level.

Jumaat, Januari 16, 2009

BERDIRI DI ATAS TANAH RAMPASAN


Berbicara dengan seorang Yahudi mungkin akan membuat kita bingung. Bahkan sekarang, ketika Askar yahudi sedang membunuh ratusan orang awam di semenanjung Gaza, mereka masih tetap saja bersikap keras bahwa merekalah sebenarnya korban kekerasan yang sebenarnya bukannya rakyat palestin
Mereka yang mengenali betul betul bangsa Yahudi akan segera menyedari bahwa sebagian besar orang Yahudi tidak mengetahui asal-usul sejarah mengapa mereka berada di tanah yang kini mereka duduki itu.

Mereka selalu mengatakan, “Orang-orang Palestina itu, mengapa mereka tinggal di tanah kita? Mengapa mereka tidak tinggal saja di Mesir, Syria, Lebanon, atau negara Arab lainnya?”. Yang lebih popular lagi adalah, “Ada apa dengan orang Palestin itu? Kita memberi mereka air, elektrik, pendidikan tetapi mereka lakukan terhadap kita adalah membuang kita ke lautan…”

Jika Anda bertanya, mengapa orang Israel tidak mengetahui sejarah mereka, jawapannya senang sekali; mereka tidak pernah diberitahu hal yang sebenarnya. Di semua kota yang ada di Israel, akan ternampak patung memorial yang aneh . Inilah Davidka yang merupakan senjata utama Israel pada tahun 1948. Walau pun senjata ini tidak begitu mematikan seperti kanon masa kini, tapi Davidka-lah yang pertama membuat warga Palestina tunggang langgang selepas 1948 hingga kini...

Orang Israel benar-benar buta akan sejarah Palestin. Mereka menginterprestasikan bahwa perjuangan orang Palestina selama ini hanya sebuah reaksi dari kegilaan pemerintahan Israel—bukan karena dijajah. Mereka memahami bahwa rakyat Israel adalah korban tak berdosa dan orang Palestina tak lebih dari pembunuh gila. Ini memberikan gambaran bahwa membiarkan bangsa Yahudi terus berpikir seperti ini akan menghilangkan tanah Palestin. Ketika mereka pertama kali mendengar bahwa bangsa Palestina berjuang merebut tanahnya yang dirampas Israel, mereka berkata, “Tanah apa? Bangsa Palestin membuat kami geli.”

Beberapa perang terakhir, kita melihat kemampuan Hamas yang hebat. Hamas sudah membuktikan bahwa mereka bisa menghadapi Israel dalam jangka waktu yang lama. Mereka terus menyampaikan pesan ke segenap penjuru Palestin, “Tanah air tercinta kami, kami tak akan lupa, kami masih akan tetap terus di sini berjuang untuk merebut kembali engkau, sekarang ataupun nanti, cepat ataupun lambat. Kami akan memulai lagi di mana kami berhenti.” Dan itu adalah pesan lain kepada Israel untuk segera angkat kaki dari Sderot, Beer Sheva, Ashkelon, Ashdod, Tel Aviv dan Haifa!”bandar yang sepatutnya milik palestin tetapi di jajah oleh israel bangsat

Semuanya belum akan berakhir di sini. Israel sudah mencoba segalanya untuk membunuh bangsa Palestina. Mulai dari ujian kelaparan sampai peperangan lagnsung. Tak ada yang berhasil. Yang ada, hanya perjuangan rakyat Palestina yang terus bangkit.sdan bangkit. Setelah Palestin bangkit berjuang, semua rakyat Israel cemas; sekali lagi, kemanakah kami akan berpijak untuk hidup?

Mayat Palestin berterbangan


GAZA - Sebuah jet Israel mengebom satu tanah perkuburan di Gaza semalam menyebabkan sejumlah anggota badan manusia berterbangan ke kediaman penduduk berhampiran.

Selepas serangan itu, beberapa penduduk mengutip bahagian badan manusia yang bertaburan sebelum meletakkan ke dalam sebuah lubang besar yang terbentuk akibat letupan bom tersebut.

"Keseluruhan Gaza kini menjadi tanah perkuburan," kata seorang penggali kubur, Salman OmarSeorang penduduk berkata, kawasan itu kini berbau busuk yang berpunca daripada mayat yang reput dan hangus terbakar.

"Daging serta organ dalaman manusia bertaburan di atas bumbung dan kami meletakkan ia ke dalam beg plastik," kata seorang penduduk, Ahmad Abu Jarbou.

Ahmad memberitahu bahawa seorang jirannya menemui tangan seorang wanita yang telah mati bertahun-tahun dahulu di kediamannya.

"Jiran saya juga terpijak cebisan daging manusia ketika dia keluar untuk melihat apa yang berlaku," jelasnyaentera Israel berkata, pihaknya mengebom sebuah tempat simpanan senjata yang terletak berhampiran dengan tanah perkuburan tersebut.


SEBAHAGIAN penduduk melihat kawah yang terbentuk akibat dibom jet Israel di kawasan perkuburan Sheikh Radwan, Bandar Gaza semalam.

Menurutnya, satu lagi serangan berhampiran menyasarkan satu lokasi yang digunakan oleh pejuang Hamas untuk melancarkan serangan roket ke wilayah Israel.

Serangan tentera Israel masih diteruskan semalam dengan angka kematian melepasi 1,000 orang. - AFP

Bolivia Pula Putuskan Hubungan dengan Israel


Negara yang memutuskan hubungan dengan Israel bertambah lagi. Setelah Venezuela, Presiden Bolivia Evo Morales hari Rabu (14/1) menyatakan negaranya memutus hubungan diplomatik dengan Israel, sebagai bentuk protes atas kempen brutal Israel ke Jalur Gaza.

"Mempertimbangkan serangan keji terhadap kemanusiaan, Bolivia akan menghentikan hubungan diplomatik dengan Israel," kata Moraled di La Paza, ibukota negaranya.

Bukan cuma memutus hubungan diplomatik, Morales mengatakan bahawa dia akan mencari upaya untuk membawa para pejabat pemerintah Israel termasuk perdana menterinya Ehud Olmert ke Pengadilan Kriminal Internasional dengan tuduhan genosida terhadap rakyat Palestina

Morales juga mengecam PBB dan Dewan Keamanan PBB yang terlihat setengah hati merespon krisis yang terjadi di Gaza. Ia meminta Dewan Umum PBB untuk mengadakan sidang darurat untuk mengutuk invasi Israel ke Jalur Gaza. (ln/aljz)

sumber

israel gila bedil pula selatan Lebanon


ASAP putih menjulang ketika tentera Israel membedil sebuah lokasi di utara Genting Gaza semalam.


BEIRUT - Meriam-meriam tentera Israel membedil selatan Lebanon semalam sebagai membalas satu serangan roket ke wilayah Yahudi, kata beberapa pegawai keselamatan Lebanon.

Mereka berkata, askar-askar negara itu turut memusnahkan sejumlah roket yang sedia ditembak ke dalam wilayah Yahudi.

Insiden berbalas tembakan itu merupakan yang kedua sejak Israel menyerang kerajaan Gaza pada 27 Disember lalu dan mengancam mencetuskan perang baru antara negara Yahudi itu dengan Lebanon.

Polis Israel berkata, tiada sebarang kecederaan dilaporkan selepas tiga roket dari selatan Lebanon mengenai kawasan terbuka berhampiran bandar Kiryat Shemona tetapi penduduk sekitar diarahkan berlindung dalam pusat perlindungan bom.

Tentera Lebanon juga menyatakan tidak ada kecederaan berlaku di pihak mereka.

Sementara itu, kerajaan Lebanon mengutuk serangan roket ke Israel.

Menteri Penerangan, Tarek Mitri berkata, serangan seperti itu mengancam kepentingan negara dan memberikan alasan kepada Israel untuk menyerang Lebanon. - AP

Khamis, Januari 15, 2009

1,000 Orang Sudah Terkorban...


Diplomatic efforts have yielded little tangible results as the Israeli onslaught continues [AFP]


Gaza war rages as toll tops 1,000

Aljazeera- Lebih daripada 1000 orang rakyat Palestin terbunuh dalam perang Isarel ke atas Gaza sehingga hari ke-20. Jumlah kematian lebih kurang 1,025 orang manakala hampir 5,000 lagi cedera.

Fatwa haram beli produk Israel

TEHERAN – Pemimpin agung Iran, Ayatollah Ali Khamenei mengeluarkan fatwa yang mengharamkan umat Islam membeli barangan atau berurusan dengan syarikat milik Israel.

Beliau juga menyeru umat Islam di seluruh dunia supaya menjauhi daripada membeli barangan yang boleh memberi keuntungan kepada Israel.

Pengharaman tersebut juga termasuk berurusan dengan syarikat antarabangsa yang beroperasi di dalam atau luar Iran di mana pemegang sahamnya adalah rakyat Israel. – AP

Saudi Internet campaign to boycott US firms


Saudi Internet campaign to boycott US firms over Israeli assault on Gaza gathers momentum.

RIYADH - An Internet campaign in Saudi Arabia for a boycott of US businesses over Washington's support of the Israeli assault on Gaza gathered force Monday as a new website tied to a conservative cleric promoted the movement.

For days the calls to stop patronizing popular US brands like McDonalds, Pepsi, Burger King, Kentucky Fried Chicken and Chili's have spread through viral emails and SMS messages, with no apparent sponsor or backer of the campaign.Some singled out Starbucks and cigarette maker Philip Morris for allegedly supporting Israel, and called on Saudi consumers to stop buying their products.

"If you cannot donate money for Gaza, at least stop buying the products of these brands," said one email."

On Sunday a new website dedicated to promoting the boycott was launched with the support of prominent cleric Sheikh Awad al-Qarni, who was recently arrested for calling for attacks on Israelis everywhere after it launched its war on Gaza.The website asked people to stay away from US brands until Israel stops its attacks and opens all border crossings for the territory."Let our enemy see we can teach them a hard lesson," it said.Many Saudis said they had received the emails and text messages about the boycott.

Teacher Said al-Qahtani said he was backing the campaign "to change US bias toward Israel and against the Arabs."A student at King Saud University who did not want to be identified said he and his friends stopped eating their lunches at the campus McDonalds."This boycott is popular among university students," he said."We have seen a downturn," one Starbucks manager said, noting that the group has experienced such actions before, like when the United States invaded Iraq in 2003.

Concerned about talk of a boycott, on January 5 the Starbucks headquarters in the United States issued a statement denying it was supporting Israel in the conflict."Starbucks is a non-political organization and does not support political causes. Further, the political preferences of a Starbucks partner at any level have absolutely no bearing on Starbucks company policies," it said.Many Saudis are angry about Israel's two-week-old campaign against Gaza, which has left nearly 900 Palestinians dead, but are frustrated over the few outlets available to express their feelings.

Yahudi - bangsa terlaknat, hina dan takut mati

Firman Allah SWT,

“Kamu tidak akan mendapati di kalangan manusia yang paling tamakkan kehidupan dunia melebihi daripada golongan musyrikin (yang menyembah patung sapi). Setiap dari mereka mahu diminta diberikan kehidupan selama seribu tahun (di dunia ini), tetapi kehidupan selama itu tidak akan menyelamatkan diri daripada azab.
Allah melihat apa yang mereka lakukan” [TMQ al-Baqarah (2):96].

Ayat ini ditujukan kepada kaum Yahudi yang mana ayat sebelumnya [TMQ al-Baqarah (2):92-95] mengisahkan kaum Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa as. yang telah diselamatkan daripada Firaun oleh Allah setelah menyeberangi Laut Merah dan menetap di semenanjung Sinai, tetapi kemudiannya menyembah patung sapi (lembu) lalu menjadi musyrik. Ini memberitahu kita bahawa kaum Yahudi sangat tamakkan kehidupan dunia, dan mereka akan meminta kehidupan selama seribu tahun dengan sifat tamak mereka. Sekiranya cintakan dan tamakkan dunia, maka ini bererti mereka takutkan mati, dan tidak mahu berperang ke jalan Allah dalam menegakkan kalimah Allah yang dibawa oleh Nabi Musa as., sebab kematian bererti akhirnya kehidupan dunia buat selama lamanya. Tidak pernah kita dengar di dalam tentera Israel terdapat skuad pengebom berani mati.

“Katakanlah: Apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari (orang-orang fasik) itu di sisi Allah, iaitu orang-orang yang dikutuk dan dimurkai Allah, di antara mereka (ada) yang dijadikan monyet dan babi” [TMQ 5:60].

”Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak dekat laut ketika mereka melanggar peraturan pada hari Sabtu (Sabbath), di waktu datang kepada mereka ikan-ikan mereka terapung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikian Kami mencuba mereka disebabkan mereka berlaku fasik” [TMQ al-A’raf (7):163]

”Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang mereka dilarang mengerjakannya, Kami katakan kepadanya, Jadilah kamu monyet yang hina”. [TMQ al-A’raf (7):166].

Ayat-ayat di atas adalah mengenai kaum Yahudi yang melanggar peraturan pada hari Sabbath (Sabtu) dan pergi menangkap ikan pada hari tersebut. Mereka ini terkenal dengan kaum yang sentiasa melanggar perintah Allah dan mereka ini dilaknat oleh Allah dan ditukar menjadi monyet dan babi.

Di dalam sejarah Daulah Islam, tidak pernah ada peperangan di mana kaum Yahudi menyerang umat Islam dan kaum Yahudi menang. Di dalam perang Khandaq contohnya, kaum Yahudi Bani Quraizah di Madinah menjadi pembelot dan berserta dengan kaum musyrikin dari Makkah untuk memerangi umat Islam di Madinah pada masa itu. Kesemua kaum Yahudi yang ada dikalahkan oleh tentera Islam dan sebagai hukuman, mereka dihalau keluar dari tempat mereka masing-masing.

Setelah Daulah Khilafah diruntuhkan pada tahun 1924, barulah kaum Yahudi ‘berjaya’ dalam peperangan mengalahkan tentera Arab di Timur Tengah dan mendirikan negara Israel pada tahun 1948. Diikuti dengan perang pada 1956, di mana Mesir mengusir Perancis, Britain dan Israel daripada Terusan Suez, tetapi ini disebabkan oleh tekanan Amerika Syarikat terhadap Britain dan Perancis. Dalam perang ini, Jamal Abdul Nasser dilihat sebagai wira nasionalis Arab, sehinggakan semasa pengebumian Nasser, seramai 4 juta penduduk telah keluar dari bandar Kaherah menghadiri pengebumiannya.

Kemudian berlaku perang 1967 dan 1973 atau dinamakan Perang Yom Kippur, di mana sekali lagi Israel mengalahkan Mesir dan sekali gus menjelmakan imej bahawa Israel tidak dapat dikalahkan. Tetapi perlu diingatkan bahawa perang-perang tahun 1956, 1967 dan 1973 berlaku bukanlah perang jihad untuk membebaskan Palestin daripada penguasaan Yahudi. Dan memang benar perang tersebut bukanlah perang jihad untuk membebaskan bumi umat Islam daripada penguasaan Yahudi, sebab sekiranya tentera negara-negara Arab tersebut berjihad menentang Israel maka mereka akan dilabel sebagai terroris, sebab jihad adalah perkataan yang paling ditakuti oleh golongan kafir harbi.

Mohammed Heikal di dalam buku tulisannya yang bertajuk “The Road to Ramadhan”, mempunyai makna yang mengatakan peperangan tahun 1967 dan 1973 bukanlah jihad untuk membebaskan Palestin tetapi mempunyai objektif nasionalisme Arab. Perang tersebut telah menyaksikan tentera Mesir telah berjaya menjangkaui tembok Bar Lev di Semenanjung Sinai yang dibina oleh Israel setelah dirampas oleh Israel dalam peperangan 1967, yang dikatakan sebagai tembok kebal yang dikawal oleh tentera Israel tidak akan berjaya dijangkaui oleh mana-mana ketenteraan. Kemaraan tentera Mesir yang melakukan serangan kilat pada tahun 1973 dan menjangkaui tembok Bar Lev adalah di luar dugaan sama sekali. Keadaan ini telah menjadikan Israel kucar-kacir dan cemas, sebab mereka memikirkan bahawa tentera Mesir akan mara sampai ke Tel Aviv setelah berjaya melangkah tembok tersebut. Tetapi pengkhianatan beberapa pemimpin Mesir yang mengarahkan tentera mereka berpatah balik telah mengakibatkan tentera Israel berjaya memukul tentera Mesir yang berpatah balik itu dengan kapal terbang pengebom. Hal ini menyebabkan ramai tentera Mesir terbunuh di dalam peperangan berkenaan.

Kini dunia Islam ditakutkan bahawa tentera Israel adalah kuat kerana disokong oleh US yang dikatakan kebal dan tidak boleh dikalahkan, walaupun ada jutaan umat Islam yang mahu mempertaruhkan nyawa mereka untuk berjihad melawan Israel. Di Iran sahaja, dilaporkan bahawa sudah lebih daripada 20,000 orang pelajar telah mendaftarkan diri mereka sebagai pengebom berani mati untuk melawan Israel. Semasa ancaman US terhadap Iran disebabkan oleh program nuklear Iran, lebih daripada satu juta pemuda dan pemudi di Iran telah menawarkan diri untuk menjadi pengebom berani mati untuk melawan US sekiranya US menyerang Iran. Tetapi disebabkan setiap negara tidak mahu dilabel sebagai negara pengganas oleh US dan sekutunya, maka pemerintah yang khianat tidak membenarkan seorang sukarelawan mahupun tentera mereka untuk pergi ke Israel.

Strategi perang US dan Israel ke atas umat Islam adalah sama sahaja. Semasa perang Iraq lepas, setelah sekatan ekonomi selama lebih daripada 10 tahun ke atas Iraq dan juga pemusnahan senjata pemusnah besar-besaran di Iraq oleh United Nations, barulah US berani melancarkan perang untuk menawan Iraq dalam pada bulan Mac 2003. US mengetahui bahawa Iraq telah lama tersepit oleh kekurangan bekalan makanan dan ubatan, dan pemusnahan segala jet-jet pejuang dan senjata pemusnah besar-besaran telah dilakukan oleh badan dunia UN, maka kerana inilah US berani melancarkan perang ke atas Irak.

Juga pada tahun 2001, US melancarkan perang menawan Afghanistan, US telah lama mengetahui bahawa Afghanistan tidak mempunyai apa-apa infrastruktur perang seperti kilang membuat senjata berat, pusat simpanan senjata dan lain-lain. Ini menjadikan US begitu berani menyerang dan menawan dua negara Muslim yang ’lemah’ dan dilemahkan iaitu Iraq dan Afghanistan. Lagipun Pakistan telah membenarkan US menggunakan ruang udaranya untuk melancarkan serangan terhadap Afghanistan pada masa itu.

Kini, Israel pula melancarkan perang ke atas Gaza, setelah Gaza disepit oleh kekurangan makanan dan bekalan ubat-ubatan sejak sekian lama. Sedikit sebanyak strategi ini sama dengan strategi US menawan Afghanistan dan Irak pada tahun-tahun 2001 dan 2003.

Pendudukan tentera Israel di selatan Lebanon selama beberapa tahun telah gagal menghancurkan tentera Hizbullah, dan Israel terpaksa keluar dari selatan Lebanon pada tahun 1999. Pengeboman oleh jet-jet pejuang Israel di Qana’a , Lebanon juga telah gagal menghancurkan tentera Hizbullah. Pada tahun 2006 pula mereka melancarkan pengeboman ke atas Lebanon dan kali ini diikuti serangan darat bagi menceroboh bumi Lebanon untuk menghancurkan Hizbullah sekaligus. Tentera Lebanon tidak membantu Hizbullah dalam peperangan ini, selain daripada mengeluarkan mayat-mayat daripada timbunan runtuhan bangunan dan menghantarkan penduduk yang cedera ke hospital.

Dikatakan juga, di kalangan tentera Hizbullah, terdiri daripada orang awam seperti pembuat roti, pekedai, pekerja restoran, pelajar kolej, pemandu teksi dan lain-lain yang sukarela berjihad melawan tentera Israel ketika itu. Setelah tentera Israel mengalami kehilangan jiwa anggotanya yang ramai, mereka terpaksa berundur dari selatan Lebanon sekali lagi. Selepas perang itu, terdapat suatu pungutan suara di kalangan negara-negara Timur Tengah, yang telah meletakkan Hassan Nasrallah, pemimpin Hizbullah sebagai pemimpin yang paling dikagumi di rantau Timur Tengah. Setelah peperangan tersebut berakhir, beberapa pegawai tentera Israel telah meletak jawatan di atas kegagalan tersebut. Setelah menyedari kejayaan tentera Hizbullah yang berjihad mempertahankan Lebanon daripada pencerobohan tentera Israel, maka Hizbullah dilabel sebagai puak terroris sebagai propaganda US di dalam perang menentang keganasan atau “War on Terror”.

Justeru, sekiranya tiada pengkhianatan dari kalangan pemerintah umat Islam sekarang kepada Allah, RasulNya dan kaum Mukminin, telah lama Amerika dan Yahudi ini hancur diperangi oleh tentera-tentera umat Islam. Selain daripada perintah menyediakan keupayaan ketenteraan sekuat-kuatnya di dalam surah al-Anfaal ayat 60, Allah juga berfirman di dalam Al-Quranul Kareem:

“Wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu, nescaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang (yang sabar) di antaramu, mereka dapat mengalahkan seribu daripada orang-orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti” [TMQ an-Anfaal (8):65].

Namun ternyata, pemerintah yang ada tetap berpegang kepada hukum kufur dan tetap membelakangkan hukum Allah. Sungguh azab Allahlah yang paling layak bagi mereka dan mereka pasti akan mendapatkannya.
Wallahu a’lam.

visitor maps-negara pengunjung blog saya